De weg vooruit is de weg naar binnen

Judith Oosterheert

Mijn passie

De weg vooruit is de weg naar binnen.
Het realiseren van collectieve ambities van organisaties en bedrijven middels het vergroten van de (inter)persoonlijke effectiviteit van mensen, daar ligt mijn passie. Alle neuzen dezelfde kant op en tegelijk elkaar blijven zien, daar draait het om! Dat vraagt van medewerkers en leiders dat zij contact hebben met wat er speelt, in het hier en nu; dat zij werkelijk toestaan te voelen wat er in en om hen leeft, en die ervaring kunnen benutten in de samenwerking met anderen. In mijn werk vormt het faciliteren van dit proces naar meer ‘bewust zijn’ de rode draad. Daar ligt wat mij betreft de sleutel tot persoonlijke groei en creativiteit; tot samen resultaten behalen en vieren; tot authentiek leiderschap en organisch in kunnen spelen op de razendsnelle veranderingen in de wereld.

Mijn expertise

Geloof niet alles wat je denkt.
Met een gedragswetenschappelijke achtergrond heb ik afgelopen vijftien jaar uiteenlopende managementrollen vervuld in de non-profit sector en de zakelijke dienstverlening (lijnmanagement en HR management).
Wat ik zelf uit werk en leven heb gehaald is de waarde van bewust zijn en gewaarwording, om van daaruit te kiezen voor gedrag dat het meest dienend is aan het hier en nu, in plaats van te vervallen in patronen die ooit een functie hadden. Daarmee opent zicht een weg naar meer verbinding en zuiverheid in daadkracht. Deze levensles neem ik nu mee in mijn werk als organisatie coach (verander- en cultuurtrajecten), teamcoach (samenwerking, teamontwikkeling, zelfsturing, conflictbegeleiding), individuele coach en begeleider van leiderschapstrajecten. Ook treed ik op als sparring partner of procesbegeleider voor specifieke projecten of vraagstukken.

Mijn stijl

Leren als het gebeurt. Dan gebeurt er écht iets.
In mijn begeleiding van mensen, groepen en organisaties neemt ervaringsleren door te werken met gedrag in het hier en nu een belangrijke plaats in. Ik faciliteer het leerproces door een passende bedding te creëren en te interveniëren op momenten dat zich een leermoment aandient. Er gebeurt dan echt iets. Als generalist ben ik altijd op zoek naar de samenhang der dingen. Vraagstukken rond leren en ontwikkelen staan voor mij niet op zichzelf en zet ik af tegen de bredere organisatorische en zakelijke context. Uitgangspunt is de verbinding tussen de persoonlijke doelen en de organisatie doelen; de verbinding tussen alles wat is in de organisatie. Mijn stip aan de horizon: een bijdrage leveren aan het collectieve vieren van gezamenlijk behaalde resultaten.