Space puts the earth into perspective

Marleen van Elsäcker

Space puts the earth into perspective
Dit is wat men in de ruimtevaart het 'overview effect' noemt.

Vanuit de ruimte verdwijnen de grenzen, de conflicten die ons verdelen worden minder belangrijk en een toenemend gevoel van verantwoordelijkheid voor onze prachtige, blauwe planeet wordt ervaren.

Mijn expertise

In mijn trainingen leer ik deelnemers afstand te nemen, zaken in het juiste perspectief te zien en hierdoor betere resultaten te bereiken. Zonder omhaal en poeha gezamenlijk op zoek naar resultaat, dat is waar ik voor sta. Direct, confronterend, scherp, maar altijd respectvol zijn de woorden die bij mijn trainingen passen.

Dat levert ook het beste resultaat. Dat heb ik wel ervaren in de afgelopen twintig jaar als ondernemer, trainer en manager waarbij ik zowel met teams als binnen teams heb gewerkt.

Daarnaast zet ik me in voor het vergroten van de persoonlijke successen van vrouwen binnen het bedrijfsleven. Ondanks alle positieve ontwikkelingen in de afgelopen jaren worden hun kwaliteiten nog steeds te weinig benut. Als coach, trainer en adviseur houd ik hen een spiegel voor en geef hen duidelijk feedback waarmee ze hun succes vergroten.

Mijn achtergrond

Als ondernemer heb ik veel met teams gewerkt aan teambuilding. Groepsopdrachten geven een beeld van de dynamiek binnen een groep en kunnen de sociale binding, samenwerking en het onderlinge vertrouwen verbeteren. Hiermee zal de efficiëntie van het team groter worden.

Ik vind het belangrijk dat mensen met plezier naar hun werk gaan. Als manager in de Retail branche stimuleerde ik de medewerkers hun talenten optimaal te benutten en effectief gedrag te realiseren op een manier die bij hen past. Al deze ervaringen neem ik mee in mijn trainerschap.