Culture eats strategy for breakfast.

Peter Drucker

Patrick Scholtemeijer

Mijn passie

Samen met opdrachtgevers en collega trainers en consultants maak ik binnen ontwikkeltrajecten inzichtelijk wat ertoe doet en waar het verschil gemaakt kan worden op het gebied van cultuur, medewerkersbetrokkenheid, talentmanagement, teamontwikkeling, leiderschap en klantbeleving. Zowel op individueel-, team-, of organisatieniveau is het van belang om op basis van de juiste data en informatie (bij) te sturen. Alleen dan kom je samen bij de gewenste eindbestemming aan en leer je onderweg van en met elkaar.

Mijn expertise

Mijn specialisme op het gebied van performance metingen is ontstaan vanuit een analytische en intellectuele drijfveer in combinatie met pragmatische resultaatgerichtheid. Ik wil begrijpen waarom dingen gaan zoals ze gaan en waarom dat al dan niet leidt tot succes (in welke vorm dan ook) én (werk)geluk.

Daarbij is het van belang om metingen en onderzoeken als middel te zien en nooit als een doel op zich. Tegelijkertijd is een meting een interventie op zich en die moet je daarom weloverwogen inzetten en benutten. Mijn kracht ligt in het helder krijgen van een onderzoeksvraag en daar de juiste diagnose-tools bij te ontwikkelen, zowel kwantitatief (vragenlijsten, data-analyse en desk-research) als kwalitatief (interviews, groepsdiscussies of participerende observaties).

Mijn stijl

Nieuwsgierig van aard en met een open mind ben ik oprecht geïnteresseerd in het perspectief van anderen. Mijn stijl laat zich het beste karakteriseren als betrokken, spiegelend, nieuwsgierig, integer, praktisch en mensgericht.