Men gaat op reis om thuis te komen.

Lin Yutang

360 graden feedback

Schrijf je direct in

Wat levert de meting je op?

Na de 360° meting heb je een goed beeld van de sterke punten en de verbeterpunten met betrekking tot de uitoefening van je functie. Op basis van de meetresultaten en de daarbij horende aanbevelingen kun je concrete vervolgstappen zetten op het vlak van je persoonlijke ontwikkeling.

Onderwerpen

Onderwerpen

Tijdens de meting komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Vaststellen van te meten punten (competenties).
  Introductie van het 360 graden traject bij de betrokkenen.
 • Uitzetten 360 graden meting bij de respondenten.
 • Uitwerken van de persoonlijke feedbackrapportages.
 • Geven van persoonlijke (ontwikkel)adviezen.
 • Uitvoeren van persoonlijke feedbacksessies of sessies in groepsverband.
 • Samenstellen van een (geanonimiseerde) managementrapportage.
 • Managementadviezen op basis van gesignaleerde patronen.
 • Coaching van het management om gewenst gedrag te ontwikkelen.
 • Ontwerpen van een ontwikkeltraject rondom te ontwikkelen competenties.

Wil je meer weten over de onderwerpen die hierboven worden genoemd of zie jij jouw onderwerp(en) hier niet bij staan? Neem gerust contact met ons op voor meer informatie en gericht advies.

 

Verankering

Na de meting 

Op basis van de uitslag van de 360 graden meting ontvangt de kandidaat (en zijn manager) een advies met betrekking tot welke kwaliteiten vastgehouden dienen te worden en welke competenties om ontwikkeling vragen. Met betrekking tot de te ontwikkelen competenties ontvangt de kandidaat concrete tips en (opleidings)adviezen.

Investering

 • Voor de 360° feedback competentiemeting is de investering € 175,- per deelnemer, ongeacht het aantal feedbackgevers. Een voortgangsmeting (1-meting) kost € 125,- per deelnemer mits binnen een jaar na de 0-meting uitgevoerd en op basis van dezelfde competenties.
 • Voor een persoonlijke nabespreking van de rapportage (eventueel gecombineerd met andere instrumenten zoals bijvoorbeeld drijfveren- en gedragsanalyses) is de investering € 200,-. Naast een toelichting op en gezamenlijke analyse van de resultaten wordt een eerste concrete stap gezet naar een persoonlijk ontwikkelings- en actieplan.
 • Feedback Performance Consulting helpt, indien gewenst, graag bij het formuleren van de te meten competenties en bijbehorende gedragsindicatoren. In een workshop van een dagdeel met leidinggevende(n), functiehouder(s) en HR manager(s) worden voor de te meten rollen in de organisatie competentieprofielen opgesteld. De workshop om de competenties te bepalen vraagt een investering van € 1.800,- inclusief voorbereiding, materialen, uitwerking en nazorg.
 • Het invoeren van de organisatiespecifieke competentieset en -profielen met rapportages in de huisstijl van de organisatie vraagt om een eenmalige investering van € 1.250,-. Uiteraard kan gebruik worden gemaakt van een aantal in de praktijk veel gebruikte competentiesets en de inzichtelijke rapportages van Feedback Performance Consulting. Hiervoor worden dan geen extra kosten in rekening gebracht.

De data worden in onderling overleg met u vastgesteld.
We bieden onze programma's ook aan in Engels, Duits, Frans of Spaans. Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.