There are 3 types of people: those who make things happen, those who see things happen and those who wondered what happened. What type are you?

Activity management

Activity management is gericht op het integraal sturen op resultaten, activiteiten en gedrag. Het resultaat is meer business impact waarbij proactief gedrag van medewerkers een voorname rol speelt bij het realiseren ervan.

Schrijf je direct in

Wat levert de training jou op?

Een essentiële doelstelling van activity management is een proactieve besturing van de business. Door de focus niet langer alleen te richten op (financiële) resultaten maar deze meer te verleggen naar de benodigde activiteiten en de bijbehorende gedragingen om die activiteiten te kunnen realiseren, wordt de slagkracht verder vergroot.

 

Onderwerpen 

De volgende onderwerpen komen onder andere aan bod tijdens de training:

  • Welke marktontwikkelingen doen zich voor?
  • Welk beleid is een antwoord op die ontwikkelingen?
  • Wat zijn resultaatdoelen die we willen behalen?
  • Hoe kan ik op basis van een analyse van uitgevoerde activiteiten in het verleden tot juiste keuzes komen voor wat betreft toekomstige activiteiten?
  • Welke activiteitendoelstellingen maakt het behalen van gestelde doelen mogelijk?
  • Hoe stuur ik activiteiten qua richting, kwaliteit en kwantiteit?
  • Wat betekenen gemaakte keuzes voor het te ontwikkelen gedrag?
  • Hoe kan ik integraal sturen op resultaten, activiteiten en gedrag?
  • Wat zijn valkuilen, hoe ga ik er mee om en hoe voorkom ik die?

Dit is een blended training. Kennis en inzichten rondom de onderwerpen van deze training worden vooraf, tijdens en na de training beschikbaar gesteld via de digitale leeromgeving van Feedback Training & Consulting. Doordat kennis en inzichten vooraf en tussentijds worden opgedaan is er tijdens de trainingsdagen meer tijd om de vertaalslag naar de eigen situatie en de praktijk te maken. Hierdoor wordt een nog beter (leer)resultaat behaald.

Verankering

Je ontvangt toegang tot de digitale leeromgeving vol handige checklists die je in de dagelijkse praktijk kunt gebruiken.

Prijs open inschrijving

Voor deze tweedaagse open inschrijvingstraining investeer je € 990,-. Dit bedrag is exclusief BTW, inclusief materiaalkosten en verzorging. Deze training is ook in maatwerkverband te volgen.

 

De data worden in onderling overleg met u vastgesteld.
We bieden onze programma's ook aan in Engels, Duits, Frans of Spaans. Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.