De beste manier om je toekomst te voorspellen, is haar zelf te creëren.

Stephen Covey

Feedback Visits

De liefde kan niet van één klant komen. Alexander Pola

Je hebt vaak meerdere klanten nodig die zo samen het succes van een organisatie bepalen. Reden te meer om goed zicht te krijgen op de klantgerichtheid van je organisatie in de dagelijkse praktijk. Natuurlijk wil je dan weten welke zaken er vooral goed gaan en welke punten er verbeterd kunnen worden. Een Feedback Visit of Mystery Visit is een beproefd middel om bezien vanuit de klant de dienstverlening van een organisatie op al haar onderdelen te toetsen. Ervaren Feedback Visitors geven na een bezoek direct een persoonlijke terugkoppeling van de bevindingen aan de medewerkers. Dit maakt Feedback Visits onderscheidend. Door directe en persoonlijke terugkoppeling krijg je eerder acceptatie en kun je leermomenten beter benoemen met als resultaat dat de tips direct in de praktijk zijn te brengen.

 

Doel

Door Feedback Visits wordt de kwaliteit van de dienstverlening beoordeeld. Dit geeft gerichte informatie over de verbeterpunten, waardoor de klantgerichtheid verder kan toenemen. Uiteindelijk leidt dit tot het winnen en behouden van meer klanten.

 

Werkwijze

In intakegesprekken met de opdrachtgever worden de te toetsen aandachtsgebieden tijdens de Visit afgestemd. Op basis van deze informatie wordt een checklist ontwikkeld, waarin de te toetsen aandachtspunten zijn verwerkt. Tijdens een briefing worden de ervaren Feedback Visitors geïnformeerd over de organisatie en de doelen. Op basis van de checklist brengen de Visitors bezoeken of bellen zij als klant. Na het bezoek worden de sterke punten en verbeterpunten direct teruggekoppeld aan de medewerker en zijn of haar directe leidinggevende. Op deze manier is de herkenbaarheid nog groot waardoor tips en suggesties beter beklijven. De individuele bezoeken worden verwerkt in een rapportage. Naast een kwantitatieve verslaglegging van de Visit, waarin de bevindingen cijfermatig naar voren komen, wordt in een kwalitatieve verslaglegging omschreven hoe de Visit door de Visitor is ervaren. Naast individuele rapportages ontvangt de opdrachtgever ook een overall rapportage. Hierin worden patronen beschreven die door de Visitor zijn herkend. Ook hier geldt dat zowel de sterke punten als de verbeterpunten worden benoemd. Op deze manier heeft de opdrachtgever een vertrekpunt om de performance van de organisatie verder te verbeteren.

 

Doelgroep

Iedere organisatie die klantgerichtheid een belangrijk aandachtspunt vindt en continu bezig is met optimalisering van haar dienstverlening.

 

Investering

Een maatwerkvoorstel met daarin opgenomen een investeringsoverzicht wordt graag voor je gemaakt.

 

Tot slot

Wanneer je nog vragen hebt, mail die dan gerust naar info@feedbackconsulting.nl of bel 0168-471769.

 

Schrijf je direct in

Inleiding

De liefde kan niet van één klant komen. Alexander Pola

Je hebt vaak meerdere klanten nodig die zo samen het succes van een organisatie bepalen. Reden te meer om goed zicht te krijgen op de klantgerichtheid van je organisatie in de dagelijkse praktijk. Natuurlijk wil je dan weten welke zaken er vooral goed gaan en welke punten er verbeterd
kunnen worden. Een Feedback Visit of Mystery Visit is een beproefd middel om bezien vanuit de klant de dienstverlening van een organisatie op al haar
onderdelen te toetsen. Ervaren Feedback Visitors geven na een bezoek direct een persoonlijke terugkoppeling van de bevindingen aan de medewerkers. Dit maakt Feedback Visits onderscheidend. Door directe en persoonlijke terugkoppeling krijg je eerder acceptatie en kun je leermomenten beter benoemen met als resultaat dat de tips direct in de praktijk zijn te brengen.

Doel

Door Feedback Visits wordt de kwaliteit van de dienstverlening beoordeeld. Dit geeft gerichte informatie over de verbeterpunten, waardoor de klantgerichtheid verder kan toenemen. Uiteindelijk leidt dit tot het winnen en behouden van meer klanten.

Onderwerpen

Werkwijze

In intakegesprekken met de opdrachtgever worden de te toetsen aandachtsgebieden tijdens de Visit afgestemd. Op basis van deze informatie wordt een checklist ontwikkeld, waarin de te toetsen aandachtspunten zijn verwerkt. Tijdens een briefing worden de ervaren Feedback Visitors geïnformeerd over de organisatie en de doelen. Op basis van de checklist brengen de Visitors bezoeken of bellen zij als klant. Na het bezoek worden de sterke punten en verbeterpunten direct teruggekoppeld aan de medewerker en zijn of haar directe leidinggevende. Op deze manier is de herkenbaarheid nog groot waardoor tips en suggesties beter beklijven. De individuele bezoeken worden verwerkt in een rapportage. Naast een kwantitatieve verslaglegging van de Visit, waarin de bevindingen cijfermatig naar voren komen, wordt in een kwalitatieve verslaglegging omschreven hoe de Visit door de Visitor is ervaren. Naast individuele rapportages ontvangt de opdrachtgever ook een overall rapportage. Hierin worden patronen beschreven die door de Visitor zijn herkend. Ook hier geldt dat zowel de sterke punten als de verbeterpunten worden benoemd. Op deze manier heeft de opdrachtgever een vertrekpunt om de performance van de organisatie verder te verbeteren.

Verankering

Investering

Een maatwerkvoorstel met daarin opgenomen een investeringsoverzicht wordt graag voor je gemaakt.

De data worden in onderling overleg met u vastgesteld.
We bieden onze programma's ook aan in Engels, Duits, Frans of Spaans. Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.