Een bedrijf zonder strategie is bereid om alles uit te proberen.

LEGO SERIOUS PLAY facilitator training

LEGO SERIOUS PLAY ® is een inspirerende en impactvolle procesmethode voor strategie- en visieontwikkeling, teamvorming, ondernemerschap en innovatie. Door de belangrijkste stakeholders bij elkaar te brengen, samen te bouwen en over de gevormde creaties de dialoog aan te gaan, ontstaan nieuwe oplossingen voor bestaande problemen of te realiseren ambities.

Schrijf je direct in

De LEGO SERIOUS PLAY (LSP) methode draagt bij aan een positieve dynamiek, krachtige nieuwe inzichten en veel plezier. Het omgaan met veranderingen en bouwen aan verbeteringen op individueel, team, organisatie, business en/of keten niveau, krijgt inhoud en zorgt voor een nieuwe energie met een blik gericht op de toekomst.

De LEGO SERIOUS PLAY methode ® is ontwikkeld door de Associatie van Master Trainers, ten tijde dat de 'founding fathers' onderdeel waren van de LEGO Company. Feedback Training & Consulting draagt zorg voor de officiële, internationaal erkende facilitators training en faciliteert (large group) events en workshops met gebruik van de LSP-methodiek. Daarnaast ondersteunt ze gecertificeerde facilitators met een toolkit met diverse werkvormen die in te zetten zijn rondom een diversiteit aan ontwikkeldoelen.

De LEGO SERIOUS PLAY methode is een praktische methode. Het besturingshart komt voort uit één van de meest doordachte ontwikkelmethoden; het constructionisme en één van de meest toegepaste motivatietheorieën; FLOW. De methode is degelijk en doordacht en tegelijkertijd kan iedere manager en medewerker er direct mee aan de slag. Onder begeleiding van een gecertificeerde facilitator zul je de ervaring met deze methode nooit meer vergeten.

Meer over de doelstellingen van deze training

De LEGO SERIOUS PLAY facilitator training is het enige programma waar je als deelnemer alle zeven toepassingstechnieken leert kennen. De training wordt verzorgd in lijn met de richtlijnen van de Associatie van LEGO SERIOUS PLAY master trainers.

De aanpak zorgt ervoor dat je na afloop alle professionele vaardigheden hebt ontwikkeld, de theoretische achtergronden kent en weet welke voorbereiding en begeleiding leidt tot de grootste toegevoegde waarde voor je klanten en deelnemers. Bovendien leer je workshops ontwerpen met behulp van de LSP methodiek in het verlengde van diverse thema’s waar opdrachtgevers jou voor uitnodigen

Met de methode weten jouw deelnemers onder andere de volgende resultaten te boeken:

  • Zicht krijgen op een oplossing bij een complex en lastig vraagstuk, waarop (nog) geen duidelijk antwoord bestaat;
  • Over de eigen grenzen heen kijken en onderlinge verbanden zien;
  • Een beeld krijgen van de diverse opties en scenario's waardoor er een keuze in oplossingsrichtingen ontstaat;
  • Betrokkenheid en eigenaarschap met betrekking tot het proces, de verandering en de oplossingsrichting;
  • Eerlijke, open én gezamenlijke communicatie.

De investering voor dit unieke LEGO SERIOUS PLAY facilitators programma bedraagt € 3.250,00. Dit bedrag is exclusief BTW, reis- en overnachtingskosten, inclusief de dagverzorging tijdens dit vierdaagse programma en een handige toolkit met diverse werkvormen. 

De data worden in onderling overleg met u vastgesteld.
We bieden onze programma's ook aan in Engels, Duits, Frans of Spaans. Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.