Als je alles te vroeg begrijpt is de kans groot dat je iets mist.

Albert Einstein

Effectieve overleg- en besluitvorming (in een Agile omgeving)

Misschien herken je de situatie waarbij een agendapunt in korte tijd is besproken. Na een stevige inleiding en een overtuigend pleidooi is er een besluit genomen. In eerste instantie een helder verhaal maar na enige tijd denk je Dit klopt niet.

Schrijf je direct in

Wat levert de training jou op?

Je weet je inbreng en effectiviteit te vergroten bij het behandelen van vraagstukken en tot goede beslissingen te komen door middel van het nemen van de juiste acties. Je krijgt de feiten op tafel. De verschillende criteria op basis waarvan geoordeeld kan worden zijn duidelijk voor jou en anderen. Tot slot weet je een afgewogen en gedragen besluit te nemen. Dit proces van Beeldvorming, Oordeelsvorming en Besluitvorming (BOB) leer je gedurende deze eendaagse training succesvol te doorlopen.

 

Onderwerpen 

De volgende vragen komen onder andere aan bod tijdens de training:

 • Wat is van belang te weten voordat je een (gevoelig) besluitvormingsproces ingaat?
 • Welke processtappen spreek je met elkaar af?
 • Wat is er nodig om ieders inbreng te horen?
 • Hoe ontwikkel je de durf om een standpunt in te nemen, uit te spreken en/of aan te geven of iets wel of niet kan?
 • Hoe geef je impactvol je mening en hoe onderbouw je je standpunten?
 • Welke werkvormen kun je toepassen in de beeldvormingsfase?
 • Hoe krijg je snel alle feiten op tafel?
 • Hoe voorkom je dat emotie de overhand krijgt?
 • Waaraan moeten goede criteria voldoen?
 • Welke criteria zijn voor de deelnemers van belang om een besluit te kunnen nemen?
 • Hoe kun je vanuit criteria en feiten tot een gedragen besluit komen?
 • Hoe realiseer je dat besluiten leiden tot actie en resultaat?
 • Hoe voorkom je dat beslissingen onnodig lang worden uitgesteld?
 • Hoe kom je tot de juiste beslissingen bij tegenstrijdige belangen?
 • Wat doe je als er bij de besluitvorming weerstand ontstaat?
 • Welke valkuilen rondom besluitvormingsprocessen en het besluitvaardig optreden kennen we uit de psychologie en sociologie en hoe voorkom je ze?

Dit is een blended training. Kennis en inzichten rondom de onderwerpen van deze training worden vooraf, tijdens en na de training beschikbaar gesteld via de digitale leeromgeving van Feedback Training & Consulting. Doordat kennis en inzichten vooraf en tussentijds worden opgedaan is er tijdens de trainingsdagen meer tijd om de vertaalslag naar de eigen situatie en de praktijk te maken. Hierdoor wordt een nog beter (leer)resultaat behaald.

Verankering

Via het digitale platform krijg je vooraf de informatie overzichtelijk aangereikt. We werken daarnaast met een voorbereidende opdracht. Je ontvangt verder een handige tippenkaart die je in de dagelijkse praktijk kunt gebruiken.

 

 

Prijs open inschrijving

Voor deze eendaagse open inschrijvingstraining Effectieve overleg- en besluitvorming (in een Agile omgeving) investeer je € 595,-. Dit bedrag is exclusief BTW, inclusief toegang tot het digitale kennisplatform, materiaalkosten en verzorging. Deze training is ook in maatwerkverband te volgen.

 

 

STAP-subsidie

Deze training kan gevolgd worden met STAP-subsidie.

Deze subsidie is voor particulieren. Het bedrag is maximaal € 1.000,- en wordt berekend over het investeringsbedrag inclusief BTW.

De investering voor deze training is inclusief BTW € 719,95. Met € 1.000,- STAP-subsidie is deze training dus gratis.

Op de volgende data wordt de training verzorgd. Klik op een rij hieronder om je direct voor die data in te schrijven.

We bieden onze programma's ook aan in Engels, Duits, Frans of Spaans. Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

STAP-subsidie

Deze training kan gevolgd worden met STAP-subsidie. Klik hier voor al onze trainingen met STAP-subsidie