Eerst begrijpen, dan begrepen worden.

Stephen Covey

Luisteren op niveau

Luisteren en je bewust tonen van wat anderen van belang vinden, speelt een belangrijke rol in de communicatie en bij het samenwerken. Door eerst de ander te begrijpen, ervaar je dat jouw boodschap vervolgens nog meer impact heeft.

Schrijf je direct in

Wat levert de training je op?

Luisteren op niveau is een bijzonder programma wat je veel kan opleveren. Je leert luisteren als vaardigheid inzetten om je doelen te bereiken. De manier waarop je dat doet is door de ander te raken door de manier waarop je luistert. Met je verstand en je gevoel. Daarnaast leer je relevante informatie halen uit gesprekken en de gevoelens en behoeften van anderen beter onderkennen. Door zowel het inhoudelijke als het onderliggende aspect in een boodschap te begrijpen en in te spelen op het gedrag van je gesprekspartner, creëer je de juiste verbinding.

 

 

Onderwerpen

De volgende onderwerpen komen onder andere aan bod tijdens de training:

 • Hoe kan luisteren voor verbinding zorgen met anderen en met je doelen?
 • Welke luisterniveaus zijn te onderscheiden?
 • Hoe kun je de diverse luisterniveaus benutten in gesprekken?
 • Welke valkuilen gelden er per luisterniveau?
 • Hoe luister je onbevooroordeeld en hoe laten we onze eigen gedachten en veronderstellingen niet verstorend werken?
 • Hoe haak je in op wat de ander zegt?
 • Hoe vraag je door op gegeven antwoorden op jouw vragen?
 • Waar belemmert hoe iemand communiceert jouw luistervaardigheid en leidt het af van de inhoudelijke boodschap?
 • Wanneer 'negeer' je wat je hoort en hoe doe je dat op gepaste wijze?
 • Hoe kan selectief luisteren je helpen bij het sturing geven aan een gesprek?
 • Hoe werkt aandachtig luisteren en hoeveel meer levert het jou en de ander op als je dat kunt?
 • Welke wijze van samenvatten levert op dat de ander zich gehoord voelt?
 • Hoe benut je nog meer wat eerder in het gesprek is gezegd?
 • Wat houdt empathisch luisteren in?
 • Hoe geef je wat je gesprekspartner zegt zo terug dat die jouw verwoording veelal beter vindt dan die van hem zelf?
 • Welke micro expressies zijn zinvol om te kennen tijdens het luisteren?
 • Hoe benut je non verbale signalen om te zien wat iemand vindt voordat hij het uitspreekt?
 • Op welke wijze geef je terug wat je hoort achter wat uitgesproken wordt (zoals onderliggende gevoelens, problemen en belangen)?
 • Hoe kun je jouw inschattingen en aannames toetsen zonder de ander te verliezen?
 • Wanneer en hoe zet je jouw luistervaardigheden in in het kader van leidinggeven, klantgerichtheid, samenwerking, overtuigingskracht, et cetera?

Dit is een blended training. Kennis en inzichten rondom de onderwerpen van deze training worden vooraf, tijdens en na de training beschikbaar gesteld via de digitale leeromgeving van Feedback Training & Consulting. Doordat kennis en inzichten vooraf en tussentijds worden opgedaan is er tijdens de trainingsdagen meer tijd om de vertaalslag naar de eigen situatie en de praktijk te maken. Hierdoor wordt een nog beter (leer)resultaat behaald.

Verankering

Je ontvangt handige checklists die je in de dagelijkse praktijk kunt gebruiken.

Prijs open inschrijving 

Voor deze eendaagse open inschrijvingstraining Luisteren op niveau investeer je € 695,-. Dit bedrag is exclusief BTW, inclusief materiaalkosten en verzorging.

Deze training is ook incompany te volgen, als maatwerk voor de specifieke situatie die geldt binnen jouw organisatie. Feedback Training & Consulting maakt graag een voorstel.

 

 

Op de volgende data wordt de training verzorgd. Klik op een rij hieronder om je direct voor die data in te schrijven.

Andere data zijn in onderling overleg af te stemmen.

We bieden onze programma's ook aan in Engels, Duits, Frans of Spaans. Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.