It is not the brains that matter most, but that which guides them.

Fyodor Dostoyevsky

Werkbelevingsonderzoek

Wel eens uitgeprobeerd hoeveel lol er in je werk past? Loesje
Tevreden en gemotiveerde medewerkers zijn een belangrijke randvoorwaarde voor een klantgerichte dienstverlening en goede bedrijfsresultaten. Wetenschappelijk is een duidelijk verband aangetoond tussen een positieve werkbeleving en de prestaties van medewerkers. Met een afdelings- of organisatiebreed werkbelevingsonderzoek wordt inzichtelijk gemaakt op welke gebieden uw medewerkers (en de organisatie) goed of minder goed functioneren.

 

Doel

Het onderzoek is met name gericht op de beleving van het werk. Zo wordt concreet in kaart gebracht hoe medewerkers denken over aandachtsgebieden als veelzijdigheid van het werk, mogelijkheden tot ontplooiing, betrokkenheid en motivatie, taakeisen, balans tussen werk en privé, werkdruk, de relatie met collega’s en leidinggevenden, structurering van het werk, loyaliteit en arbeidsvoorwaarden.

 

Daarnaast geeft een werkbelevingsonderzoek antwoord op vragen als:

  • Hoe wordt de werkomgeving door medewerkers ervaren?
  • Hoe sterk is de binding van medewerkers met de organisatie en hoe kan de loyaliteit verder worden versterkt?
  • Wat zijn directe aanknopingspunten om de prestaties van de medewerkers en/of organisatie verder te verbeteren?
  • In hoeverre bestaan er verschillen tussen bedrijfsonderdelen, afdelingen of districten die aanleiding geven tot een gedifferentieerde aanpak en/of beleid?

 

Aan de hand van een analyse van de resultaten worden knelpunten geïdentificeerd en verbetervoorstellen geformuleerd om, waar mogelijk, de knelpunten aan te pakken. Zo is de medewerkertevredenheid verder te verbeteren en kan gewerkt worden aan structurele oplossingen in het kader van het binden en boeien van medewerkers.

 

Werkwijze

Omdat iedere organisatie een eigen cultuur en specifieke situatie kent, wordt het werkbelevingsonderzoek normaal gesproken als maatwerk uitgevoerd. Dat betekent dat op basis van een intake en een aantal interviews een organisatiespecifieke vragenlijst wordt opgesteld. Die wordt vervolgens via internet, e-mail of eventueel op papier aan de medewerkers voorgelegd. Uiteraard wordt bij het opstellen van de vragenlijst rekening gehouden met de specifieke informatiebehoefte en een eventuele vergelijking met andere onderzoeken. Na het verzamelen van de feedback en het analyseren en interpreteren van de resultaten worden concrete en praktijkgerichte conclusies en aanbevelingen geformuleerd. Door na verloop van tijd het werkbelevingsonderzoek te herhalen (veelal jaarlijks) wordt de gerealiseerde voortgang en ontwikkeling inzichtelijk en houd je een vinger aan de pols ten aanzien van de geformuleerde actieplannen.

 

Doelgroep

Iedere organisatie die inzicht wil in de beleving en betrokkenheid van haar werknemers.

 

Investering

Een maatwerkvoorstel met daarin opgenomen een investeringsoverzicht wordt graag voor je gemaakt.

 

Tot slot

Wanneer je nog vragen hebt, mail die dan gerust naar info@feedbackconsulting.nl of bel 0168-471769.

 

Schrijf je direct in

Inleiding

Wel eens uitgeprobeerd hoeveel lol er in je werk past? Loesje

Tevreden en gemotiveerde medewerkers zijn een belangrijke randvoorwaarde voor een klantgerichte dienstverlening en goede bedrijfsresultaten. Wetenschappelijk is een duidelijk verband aangetoond tussen een positieve werkbeleving en de prestaties van medewerkers. Met een afdelings- of organisatiebreed werkbelevingsonderzoek wordt inzichtelijk gemaakt op welke gebieden uw medewerkers (en de organisatie) goed of minder goed functioneren.

Doel

Het onderzoek is met name gericht op de beleving van het werk. Zo wordt concreet in kaart gebracht hoe medewerkers denken over aandachtsgebieden als veelzijdigheid van het werk, mogelijkheden tot ontplooiing, betrokkenheid en motivatie, taakeisen, balans tussen werk en privé, werkdruk, de relatie met collega’s en leidinggevenden, structurering van het werk, loyaliteit en arbeidsvoorwaarden.

Onderwerpen

Onderwerpen

Een werkbelevingsonderzoek geeft antwoord op vragen als:

  • Hoe wordt de werkomgeving door medewerkers ervaren?
  • Hoe sterk is de binding van medewerkers met de organisatie en hoe kan de loyaliteit verder worden versterkt?
  • Wat zijn directe aanknopingspunten om de prestaties van de medewerkers en/of organisatie verder te verbeteren?
  • In hoeverre bestaan er verschillen tussen bedrijfsonderdelen, afdelingen of districten die aanleiding geven tot een
    gedifferentieerde aanpak en/of beleid?

Aan de hand van een analyse van de resultaten worden knelpunten geïdentificeerd en verbetervoorstellen geformuleerd om, waar mogelijk, de knelpunten aan te pakken. Zo is de medewerkertevredenheid verder te verbeteren en kan gewerkt worden aan structurele oplossingen in het kader van het binden en boeien van medewerkers.

Verankering

Werkwijze

Omdat iedere organisatie een eigen cultuur en specifieke situatie kent, wordt het werkbelevingsonderzoek normaal gesproken als maatwerk uitgevoerd. Dat betekent dat op basis van een intake en een aantal interviews een organisatiespecifieke vragenlijst wordt opgesteld. Die wordt vervolgens via internet, e-mail of eventueel op papier aan de medewerkers voorgelegd. Uiteraard wordt bij het opstellen van de vragenlijst rekening gehouden met de specifieke informatiebehoefte en een eventuele vergelijking met andere onderzoeken. Na het verzamelen van de feedback en het analyseren en interpreteren van de resultaten worden concrete en praktijkgerichte conclusies en aanbevelingen geformuleerd. Door na verloop van tijd het werkbelevingsonderzoek te herhalen (veelal jaarlijks) wordt de gerealiseerde voortgang en ontwikkeling inzichtelijk en houd je een vinger aan de pols ten aanzien van de geformuleerde actieplannen.

 

Investering

Een maatwerkvoorstel met daarin opgenomen een investeringsoverzicht wordt graag voor je gemaakt.

De data worden in onderling overleg met u vastgesteld.
We bieden onze programma's ook aan in Engels, Duits, Frans of Spaans. Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.