De grootste kunstenaar kan niets verzinnen dat niet vooraf al in de steen bestaat, maar als zijn hand niet met zijn geest meegaat zal hij het nooit van 't ruwe marmer winnen.

Michelangelo

Bouwen aan de toekomst met LEGO Serious Play

LEGO Serious Play levert op  inspirerende wijze een bijdrage aan een impactvol resultaat. Of het nu gaat om een onboardingprogramma voor nieuwe medewerkers, een large group event waar een groep van 500 medewerkers kennis maken met de Scrum/Agile werkwijze of om een team- of strategiesessie; deelnemers zijn positief verrast over de inzichten die ze op doen, de creativiteit die los komt en de gedragen besluiten waartoe het proces leidt.

Waarom LEGO Serious Play?

Het bijzondere is dat bij LSP vaak niet je handen je geest volgen maar je geest je handen. Door gewoonweg te bouwen ontsluit zich wijsheid die ondersteunend is aan het op individueel, team en organisatieniveau nemen van de juiste beslissingen. Daarnaast past LSP in ons tijdperk waarin top down aansturing vaak niet meer werkt. Omstandigheden veranderen zo snel dat meer en meer gewerkt wordt in zelforganiserende teams die in korte tijd (samen met klanten) werkbare oplossingen bedenken voor dat waar behoefte aan is.

De processtappen

Bij LEGO Serious Play wordt in hoofdlijnen vaak het volgende proces gevolgd:

  • Er wordt een vraag neergelegd.
  • Vervolgens wordt eerst individueel gebouwd zodat iedereen een eigen unieke bijdrage kan leveren aan het geheel, het vraagstuk, het team en/of de organisatie.
  • De volgende stap is het delen in de groep van de verhalen die horen bij de modellen. Waar staan ze (metaforisch) voor? Daarna volgt het samenvoegen van de bouwwerken zodat er één gezamenlijk verhaal ontstaat.
  • Nadat er gebouwd is in het verlengde van een bepaald vraagstuk en de verhalen zijn gedeeld, vindt er reflectie plaats op het proces en wordt samen bijvoorbeeld bepaald welke leidende principes hieruit zijn te destilleren. Vanuit de leidende principes kan richting worden gegeven aan jezelf en aan anderen.
  • Tot slot wordt getoetst of dat wat we hebben bedacht zowel goed voor anderen als voor onszelf is.

De mogelijkheden

Wil jij ook weten welke praktische oplossingen in LEGO stenen verborgen liggen voor jou en je organisatie? Informeer dan naar de mogelijkheden om Lego Serious Play in te zetten. Dit kan de vorm hebben van een inspiratieonderdeel van een dagprogramma tot en met het volgen van de internationaal erkende LEGO Serious Play facilitator training.