It is not the brains that matter most, but that which guides them.

Fyodor Dostoyevsky

Creativiteit

Voor mij gaat creativiteit over durf en moed. De durf om andere paden te bewandelen dan je gewend bent en verder te kijken dan de oplossingen die je al kent. Moed om je in al je kwetsbaarheid te onderscheiden en tegelijkertijd open te staan voor anderen en dat wat de wereld je te bieden heeft. Creativiteit is voor mij omgaan met wat er is, verbindingen leggen die er nog niet waren, en dat naar een hoger plan tillen. Van niets iets maken.

Ik denk dat ieder mens creatief geboren wordt, dat creativiteit in potentie in iedereen aanwezig is. Bekijk een willekeurige kindertekening en je ziet een nog vrije geest die durft te leven in haar of zijn fantasie. Kinderen durven vragen te stellen bij dat wat ze aantreffen en hun verbeelding te gebruiken, want een tafel kan net zo goed een boot zijn.

Hoe ouder we worden hoe belangrijker onze ratio. We leren dat onze fantasie geen werkelijkheid is, maar spinsels in onze gedachten. We leren dat we succesvol zijn wanneer we ons conformeren aan een bepaalde standaard. We leren dat fouten maken falen is en dat jezelf onderscheiden je kwetsbaar maakt. We leren dat een tafel een tafel is en geen boot.

Er is durf nodig om onbevangen nieuwsgierig te zijn en je te bevrijden van overtuigingen die je weerhouden je te onderscheiden, nieuwe paden te bewandelen en je spontane zelf te laten spreken. En nog meer moed om jezelf toe te staan fouten te maken en vragen te blijven stellen.

Ik ben van mening dat het ontwikkelen van en vormgeven aan creativiteit onmisbaar is bij je persoonlijke ontwikkeling. Je wilt immers leren, groeien, grenzen doorbreken en je autonomie vergroten. Met een creatieve mindset ondersteun je dit proces. Je staat jezelf toe te denken in mogelijkheden en problemen op een speelse manier te bekijken. Zo kun je vanuit vertrouwen vormgeven aan dat wat er in het hier & nu nog niet is, maar wel kan zijn.

Bekijk ook eens: