Leiderschap is mensen laten zien dat ze meer kunnen dan ze zelf dachten.

Iedere crisis biedt ook kansen!

Never waste a good crisis … is een vaak gehoorde kreet. Dit is makkelijker gezegd dan gedaan. Want wat is er nodig om sterker uit een crisis te komen? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk. Eén ervan is leiderschap.

Als omstandigheden tegenzitten, krijgt twijfel vaak de overhand. Dit leidt tot verlies van vertrouwen, verbondenheid, creativiteit, eigenaarschap en daadkracht bij veel betrokkenen. In dergelijke situaties blijkt het grote verschil tussen managers en leiders. In crisissituaties worden echte leiders zichtbaar en voelbaar. Zij blijken juist dan in staat te zijn om vanuit innerlijke overtuiging en intuïtie nieuwe mogelijkheden te zien en nieuw perspectief te bieden.

Ben je een leider of een manager?

Waar managers geneigd zijn om de oplossing te zoeken langs bekende wegen, primair door analyse en planning en door te streven naar het herstel van de status quo, beseffen leiders waar het in de kern om draait. Doe het anders. Denk buiten de kaders. Ben inventief. Want als je doet wat je altijd hebt gedaan, krijg je wat je altijd kreeg. Waar managers het accent leggen op harder werken en de dingen op de juiste wijze doen, leggen leiders het accent op de juiste dingen doen. De leider focust op effectiviteit, de manager meer op efficiency. Zij dagen vanuit een growth mindset de status quo uit en benutten die om samen met anderen de noodzakelijke veranderingen te creëren.

Wij geloven dat leiderschap de plek is waar de ontwikkeling van de medewerkers en de organisatie samenkomt. Leiderschap behelst mensen laten ontdekken dat ze meer kunnen dan ze zelf voor mogelijk hielden. De leider gidst de organisatie en de mensen naar hun ware potentie. Wij geloven dat hierbij het persoonlijk leiderschap van de leider de basis vormt voor zijn of haar effectiviteit. Als geen ander is de leider in staat om de visie door te vertalen naar gezamenlijke, doelgerichte, betekenisvolle acties.

Ons commitment

Een overwinning op de omgeving behalen, begint met het behalen van een overwinning op jezelf. Ook dit is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Onze ervaring leert dat het onmogelijk geachte, mogelijk wordt als je eerst je eigen oude patronen en schijnzekerheden doorziet en deze vervolgens durft los te laten. Echte duurzame oplossingen vragen om intuïtie, intelligentie en interactie doelbewust met elkaar te verbinden. Wij committeren ons eraan dat wij jou als ervaren gids helpen om je grensverleggende kwaliteiten te ontdekken en te leren inzetten op de momenten die ertoe doen. Dit zodat de missie, de visie en de kernwaarden van de organisatie geen holle woorden meer zijn, maar als kompas gaan dienen. Flexibel reageren en koersvastheid worden hierdoor de twee succesfactoren van je handelen.

Wij geloven dat leiderschapsontwikkeling maatwerk is. De inhoud en vorm moeten passen bij jou en de context waarin je opereert. We sparren er graag met je over.

https://www.feedbackconsulting.nl/nl/training/leiderschap-en-management/1