De beste manier om je toekomst te voorspellen, is haar zelf te creëren.

Stephen Covey

Inspiratiesessie: Coachen van zelforganiserende zorgteams

Voorlopig uitgesteld i.v.m. de Corona-maatregelen

Een aanhoudende trend in de zorg is de wens voor zelforganiserende/zelfsturende teams, zodat minder overhead nodig is. Zorginstellingen willen graag dat zorgteams het eigenaarschap oppakken, zodat medewerkers een grote mate van vrijheid aankunnen en minder sturing nodig is.

Als uitgangspunt is dat een mooi streven, aangezien eigenaarschap kan leiden tot zelfwaardering, inzetten van eigen vakmanschap en ondernemende energie. Echter, medewerkers in de zorg staan vanwege personeelstekorten vaak onder druk. Hierdoor is het lastig voor zorgteams om de omslag te maken naar zelforganiserende/zelfsturende teams. Daarnaast vergt eigen aansturing een veilige omgeving, waarin medewerkers elkaar onderling durven aan te spreken en goed kunnen samenwerken.

Veel zorgteams zijn zonder begeleiding het diepe ingegooid en zijn nu aan het zwemmen. Hoe kunnen deze zorgteams effectief gecoacht worden zodat ze het gewenste eigenaarschap oppakken?

In deze 2,5 uur durende interactieve inspiratiesessie zullen wij u in vogelvlucht meenemen in een aantal basisprincipes rondom het geven van passende eigen regelruimte.

De volgende onderwerpen zullen aan bod komen:

  • Vraagt zelforganisatie om meer of minder sturing?
  • Wat zijn de sterke kanten en valkuilen van zelforganiserende teams en wat voor plek kan een coach daarin nemen?
  • Hoe kan gezorgd worden voor een veilige en een positieve werksfeer?
  • Hoe groot moeten de teams idealiter zijn?
  • Op welke manier kunnen teams geholpen worden met werkafspraken en besluiten maken?
  • Hoe vindt uw organisatie de balans tussen ruimte geven en kaders formuleren?

Daarnaast zullen wij ruimte bieden om de dialoog te voeren met elkaar over de inhoudelijke en organisatorische onderwerpen die maken dat de zelfsturing of zelforganisatie effectief van de grond komt.

Doelgroep

De inspiratiesessie is voor iedereen die formeel of informeel leidinggeeft in de zorg.

Praktische informatie

Voorlopig uitgesteld i.v.m. de corona-crisis. Bekijk ons online aanbod: https://www.feedbackconsulting.nl/nl/inspiratie/online-inspiratiesessie-coachen-van-zelforganiserende-zorgteams-301

Datum: Nader te bepalen
Tijden: Inloop vanaf 09:30 uur, duur 10:00 – 12:30 uur
Lunch: Na afloop bieden wij u graag een broodje aan
Prijs: Geen kosten aan verbonden
Locatie: Nader te bepalen

Aanmelden

Aanmelden kan via: m.dekkers@feedbackconsulting.nl
Gezien het beperkt aantal plekken is vooraf aanmelden noodzakelijk.

Wij zijn

Onze namen zijn Iluska Adriaansens en Marre Dekkers, partners bij Feedback Training & Consulting. Feedback ondersteunt organisaties, teams en individuen bij gewenste (gedrags) veranderingen.

 
Iluska Adriaansens

 
Marre Dekkers

Contact

Voor vragen kunt u mailen of bellen naar:

Flyer Inspiratiesessie Coachen van zelforganiserende zorgteams