It is not the brains that matter most, but that which guides them.

Fyodor Dostoyevsky

Onze 4Success-aanpak

Volgens de visie van Feedback spelen er vier factoren een rol bij de groei naar gedrag dat leidt tot resultaat. Deze vier factoren komen terug in onze 4Success-aanpak. Ze zijn gekoppeld aan de vier pijlers van onze dienstverlening. Juist het meervoudig kijken naar klantvraagstukken maakt Feedback Training & Consulting uniek.

Factor 1: Aangeboren

Allereerst is dat iemands DNA, het natuurlijke gedrag waar persoonlijkheid en intelligentie onder vallen. Dit noemen we de aangeboren kant. Of je introvert of extravert bent, valt daar bijvoorbeeld onder.

  • Onze assessoren richten zich op de aangeboren kant. Lees meer over onze diensten op het gebied van Assessments & metingen.

Factor 2: Aangeleerd

Door gericht te ontwikkelen (aangeleerde kant) in het verlengde van het natuurlijke gedrag voelen mensen zich prettiger en bereik je eerder beoogde resultaten.

  • Onze trainers richten zich op de aangeleerde kant waarbij ze rekening houden met iemands persoonlijkheid. Lees meer over onze diensten op het gebied van Trainingen & workshops.

Stel dat iemand competent is voor de functie en dus de kennis, vaardigheden en ervaring heeft en ook vanuit zijn persoonlijkheid in staat is om het gewenste gedrag te laten zien, dan nog zien we in de praktijk dat het kunnen niet automatisch leidt tot doen. Twee andere factoren spelen namelijk nog een rol. Factoren waarmee de coaches, consultants en trainers van Feedback ook rekening houden wanneer ze ontwikkeltrajecten begeleiden.

Factor 3: Commitment

De factor commitment gaat over willen. Over iemands passie en overtuigingen. Ook al ben ik in staat om op een coachende manier leiding te geven, dan zal ik dat nalaten wanneer mijn overtuiging is dat mijn team directief aangestuurd dient te worden omdat ik ze weinig proactief vind. Wanneer die passiviteit juist ontstaat door de stijl van leidinggeven, dient eerst die bewustwording gecreëerd te worden. Een ander voorbeeld van een situatie die om een commitmentinterventie vraagt is dat ik een succesvolle verkoper ben, maar een bepaald product niet verkoop. Verkopen kan ik, maar blijkbaar geloof ik niet in dat bepaalde product. Trainen op vaardigheden heeft dan geen zin.

  • Onze coaches zijn gespecialiseerd in commitment-interventies.  Lees meer over onze diensten op het gebied van Coaching & loopbaanbegeleiding. Onze trainers zijn daarnaast ook in staat om op identiteitsniveau interventies te doen wanneer vaardigheidsontwikkeling niet leidt tot het gewenste gedrag.

Factor 4: Context

Tot slot kan de context nog ondermijnend zijn aan het kunnen laten zien van gedrag wat leidt tot resultaat. Denk daarbij aan belonen op oud gedrag in plaats van op het gewenste gedrag. Bijvoorbeeld een bonussysteem gericht op het binnenhalen van nieuwe klanten, terwijl de focus dient te liggen op relatiebeheer. Maar ook de cultuur van de organisatie, de inrichting van processen en het voorbeeldgedrag van leidinggevenden speelt een rol bij het creëren van een ondersteunende context.

  • Onze veranderkundigen zijn gespecialiseerd in de context. Lees meer over onze diensten op het gebied van Strategie & organisatie.

Onze aanpak

De visie van Feedback Training & Consulting op ontwikkeling van mensen is dat je steeds dient vast te stellen welke rol de vier factoren spelen bij de groei naar gewenst gedrag en de gewenste cultuur.

Samen met de klant, deelnemer en/of coachee stellen we vast welke factoren aangepakt dienen te worden om te komen tot het gewenste resultaat. Soms is dat één van de factoren, vaak zijn dat er meerdere en soms zelfs alle vier. Daarbij zetten we verschillende specialisten in. Assessoren en trainers richten zich respectievelijk op de aangeboren en aangeleerde kant. De coaches zijn gespecialiseerd in commitment-interventies en de veranderkundigen in de context.

Juist het meervoudig kijken naar klantvraagstukken maakt Feedback Training & Consulting uniek. Kortom, Feedback Training & Consulting verbindt vier bepalende factoren en weet daardoor gedrag te ontwikkelen dat leidt tot resultaat.

 

Bekijk hier onze 4Success-presentatie