Als we niet weten naar welke haven we koers zetten... is geen enkele wind gunstig

Marre Dekkers

Mijn passie

Mijn passie is ontwikkeling en groei bewerkstelligen bij organisaties, teams en individuen. Hierbij breng ik energie en verbinding en geloof ik in de kracht van positieve bekrachtiging van gewenst gedrag om daarmee de beoogde resultaten te bereiken! Ik zet mij in om weerstand bij veranderingen weg te nemen en mensen weer verbonden te laten zijn met hun werk en de mensen om hen heen. Kortom mijn missie: mensen verbinden in de breedste zin van het woord.

Mijn expertise

Gezien mijn ruime en diverse (werk)ervaring kan ik insteken op zowel de organisatorische-, proceskant alsmede de menselijke-, gedragskant. In een verander/verbeterproces fungeer ik als spil tussen het management en de individuele medewerkers. Ik draag zorg voor het in lijn brengen van het gedrag van mensen en werkprocessen. In mijn werk maak ik onder meer gebruik van Organizational Behavior Management (OBM). OBM is een wetenschappelijk onderbouwde methode om blijvende gedragsveranderingen binnen organisaties te realiseren, voortkomend o.a. uit de theorieën van positieve bekrachtiging (Skinner). Deze methodiek is zeer complementair aan Lean Six Sigma en Agile Scrum werkwijzen.
Naast ondersteuning en advies bied ik ook trainingen aan. Deze trainingen zijn inspirerend voor leidinggevenden die bevlogenheid bij hun team willen creëren. In de training ga ik onder andere in op het begrijpen en het effectief beïnvloeden van gedrag.

Mijn stijl

De kern van mijn werk is steeds om draagvlak te creëren bij medewerkers om vervolgens aanpassingen in de werkwijzen effectief te implementeren. Het startpunt daarbij is samen bepalen naar welke resultaten we willen toewerken, daarna het in kaart brengen van het verschil tussen de gewenste en huidige situatie om vervolgens te gaan naar concrete actieplannen om deze verschillen te overbruggen. Positieve versterking van het gewenste gedrag en werkplezier staan hierbij voorop! Bij mij is de rode draad in mijn werk het willen verbinden van mensen, waarbij vertrouwen en heldere communicatie basisvoorwaarden zijn.