Zonder richting is elke weg goed.

MBTI, teamontwikkeling

Om succes te bereiken is het van belang om inzicht te krijgen in je eigen voorkeursstijlen, die van anderen en wat dat betekent voor het team en de onderlinge samenwerking.

Schrijf je direct in

Inleiding

Samenkomen is het startpunt. Samenblijven is vooruitgang. Samenwerken betekent succes.

Om dit succes te bereiken is het van belang om inzicht te krijgen in je eigen voorkeursstijlen, die van anderen en wat dat betekent voor het team en de onderlinge samenwerking. De Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) is een veelzijdig instrument wat gebruikt wordt bij ontwikkeling van organisaties en teams.

Doel

Bewustwording creëren bij het team en haar individuen over verschillen in motivatie en natuurlijke talenten. Het versterkt het zelfbeeld en bevordert de samenwerking met anderen in het team door erkenning en respect voor verschillen tussen mensen.

Onderwerpen

Mogelijke onderwerpen die aan bod kunnen komen:

 • Wat is de samenstelling van het team?
 • Waar ligt de kracht van het team en waar de aandachtspunten?
 • Hoe verloopt de communicatie binnen het team?
 • Hoe gaan we als team om met conflicten?
 • Hoe lossen we als team problemen op?
 • Wat is de manier van besluitvorming in het team?
 • Wat is je eigen rol in het team?
 • En, wat betekent dit voor de samenwerking binnen het team?

Verankering

MBTI persoonlijkheidsrapportages waaruit onder andere per individu de voorkeur blijkt op het gebied van de volgende vier dimensies:

 • Hoe wordt iemand gestimuleerd? 
 • Waaraan besteedt iemand aandacht?
 • Hoe beslist een persoon?
 • Welke levenswijze neemt iemand aan en wat betekent dat voor de samenwerking in het team?

Daarnaast ontvang je een MBTI teamrapportage. Daarin staat een beschrijving van het team, de krachten en de valkuilen van het team en hoe het team problemen oplost. Bovendien lees je een aantal suggesties gericht op het vergroten van de effectiviteit van het team.

Investering

De investering is afhankelijk van je wensen rondom de nabespreking (individueel of in teamverband) en of je naast individuele rapportages ook een teamrapportage wenst. Ook het aantal onderwerpen waarmee je aan de slag wilt en de grootte van het team is mede bepalend voor de uiteindelijke investering. Een maatwerkvoorstel wordt graag voor je gemaakt.

De data worden in onderling overleg met u vastgesteld.
We bieden onze programma's ook aan in Engels, Duits, Frans of Spaans. Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.