De intuïtie vertelt het verstand waar het moet zoeken.

Jonas Salk

Systemisch werken

We kennen het allemaal. Situaties die we graag anders zouden zien, maar op de één of andere manier zitten ze muurvast. We hebben er een oordeel over of ons neergelegd bij dat het is zoals het is.

Schrijf je direct in

Systemisch Werken

We kennen het allemaal. Situaties die we graag anders zouden zien, maar op de één of andere manier zitten ze muurvast. We hebben er een oordeel over of ons neergelegd bij dat het is zoals het is. Maar in ons achterhoofd blijft één vraag regelmatig terugkomen: Hoe los ik dit toch uiteindelijk op? De hierbij achterliggende vraag luidt dan vaak: Wat is de werkelijke oorzaak waardoor ik mezelf niet kan veranderen en beweging, groei of acceptatie achterwege blijft? Of: Hoe komt het dat we als team of organisatie dit patroon niet kunnen doorbreken? Systemisch werken, ook wel familie- en organisatieopstellingen genoemd, geeft inzicht en biedt vaak een oplossing uit onverwachte hoek.

De achtergrond

De oorsprong van deze methodiek ligt bij Bert Hellinger en Virginia Satir. Hellinger ontdekte kenmerken voor elk systeem als gezin van herkomst, het werk, de sportvereniging, de school, de vriendenkring et cetera. Hij ontwikkelde het Systemisch Werken in eerste instantie voor het werken met families (ook wel familieopstellingen genoemd). Later deed hij dat ook voor organisaties (organisatieopstellingen).
Systemisch Werken heeft tot doel de verborgen belemmeringen en patronen zichtbaar te maken. Iedereen heeft een plek in het systeem. Inzicht krijgen in welke plek jij inneemt en welke positie anderen innemen zorgt voor ruimte, acceptatie van je zelf en anderen. Toegepast op werksituaties legt Systemisch Werken patronen bloot en verbetert het onder meer de samenwerking binnen teams en organisaties, daar waar je eerst geen oplossing voor vond. Systemisch Werken is geen vervanging voor andere werkwijzen, maar is een aanvulling en heeft een integrerende werking op het vakmanschap van jou als begeleider, trainer of coach.

Wat levert deze opleiding jou op?

Deze opleiding is een introductie in Systemisch Werken. Je maakt kennis met de rijke achtergronden die horen bij Systemisch Werken en je leert werken met opstellingen. Begrippen als balans van geven en nemen, insluiten en uitsluiten, wat is van mij en wat is van de ander, afbakening, komen uitvoerig aan bod. Je leert werken met een Genogram, en de juiste vragen te stellen om systemisch te kunnen werken. Zowel het familiesysteem als het taaksysteem komen aan bod en de vertaalslag naar jouw persoonlijke en professionele context staat gedurende de opleiding centraal.

Voor begeleiders is het van groot belang dat zij hun eigen plek binnen hun systeem van herkomst kennen en hebben ingenomen. Binnen de opleiding is hier veel aandacht voor.

Onderwerpen

Veel thema's die binnen de psychologische benadering voorkomen krijgen binnen het Systemisch Werken een systemische betekenis. In de opleiding krijgen de volgende levensthema's een plaats: het lot, leven, dood, rouw, schaamte, schuld, onschuld, zelfrechtvaardiging, eren, buigen, uitreiken, geven, nemen, afbakening, binding, verbinding, man, vrouw. Daarnaast komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Welke ordeningsprincipes zijn van toepassing?
  • Welke plek neem je in en waar begrens je?
  • Van welke bron en bestemming is er sprake?
  • Hoe vind je de balans tussen lidmaatschap en leiderschap?
  • Welke plek neem je in en waar ontstaat de verwarring?
  • Wat zijn de verschillen tussen het taak- en liefdessysteem en hoe beïnvloeden ze elkaar?
  • Wat is overdracht en tegenoverdracht en waar kom je dat tegen?
  • Welke (verborgen) contracten kom je tegen? Welke zijn plezierig, aangeboden en dienend?
  • Welk groepsgeweten kom je tegen?

Er wordt met verschillende werkvormen en methodes gewerkt. Je leert de juiste woorden te gebruiken en je leert hoe je beweging kunt initiëren.

Wil je meer weten over de inhoud van de training of mis je bepaalde onderwerpen, neem dan gerust contact met ons op voor meer informatie en gericht advies.

De prijs van deze twaalfdaagse opleiding Systemisch Werken bedraagt € 1.950,-. Dit bedrag is exclusief BTW, inclusief materiaalkosten en verzorging.

Deze training is ook incompany te volgen, als maatwerk voor de specifieke situatie die geldt binnen jouw organisatie. Feedback maakt graag een voorstel.

Klik op 'Direct inschrijven' of vraag eerst meer informatie op via stel je vraag.

De data worden in onderling overleg met u vastgesteld.

We bieden onze programma's ook aan in Engels, Duits, Frans of Spaans. Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.