Fluent leadership is the capacity to translate vision into reality

Fluent Leadership

Als het stroomt in de organisatie, teams optimaal presteren en ieder teamlid vanuit zijn rol van betekenis is dan kun je spreken van Fluent leadership. De vorm van leiderschap die mens- én resultaatgericht is. Waar de leider zichzelf is in elke rol die hij vervult, zich afstemt op zijn omgeving en zo flow en resultaten creëert.

 

Schrijf je direct in

Het leiderschap van vandaag vraagt meer dan ooit om leiders die zichzelf door en door kennen. Ze gaan van daaruit de juiste samenwerkingsrelaties aan om met anderen richting en vorm te geven aan de toekomst. Ze weten wanneer leiden om volgen en het bieden van ondersteuning vraagt zodat het zelforganiserende vermogen toeneemt van de mensen om hen heen. Dit alles vanuit een grote mate van sensitiviteit met betrekking tot hun omgeving en bewustzijn in relatie tot de het eigen denken, voelen en handelen.

Functional Fluency leren kennen

Leer de praktische Functional Fluency aanpak gratis kennen via de e-learning:
e-learning Functional Fluency.

 

Het Fluent Leadership programma is een leiderschapsontwikkelingstraject dat sterk gericht is op het ontwikkelen van emotioneel- en sociaal intelligent handelen op strategisch, tactisch en/of operationeel niveau. Dit in het verlengde van relevante leiderschapscompetenties. Daarmee past de aanpak in deze tijd waarin doelgericht denken en doen in steeds weer wisselende omstandigheden en binnen teams die qua samenstelling sterk kunnen wisselen van belang is. Of het nu gaat om het inspireren van mensen, het leiden van een vergadering, het delegeren van bepaalde activiteiten of het coachen op individueel en teamniveau. Keer op keer vraagt het om het voorkomen en doorbreken van ineffectieve patronen en het laten groeien van anderen om zelf ook verantwoordelijkheid te nemen op procesniveau. Kortom, de fluent leader weet met hoofd, hart en handen samen met anderen werk te maken van het realiseren van doelen op resultaat-, activiteiten- en gedragsniveau.

Wat kun je verwachten?

  • De leider werkt gericht aan zijn eigen persoonlijke en professionele ontwikkeling om van daaruit succesvol vorm te geven aan individu en groepsgericht leiderschap.
  • Hij geeft richting door middel van heldere doelstellingen en een duidelijke way of working. Doelstellingen bepalen en realiseren op resultaat-, activiteiten- en gedragsniveau is een teamactiviteit. Vanuit eigenaarschap en zelforganiserend vermogen is men niet alleen verantwoordelijk voor het eigen denken en doen maar ook voor dat van het collectief waar men deel van uitmaakt. Het team en onderlinge relaties staan dan ook centraal bij fluent leadership.
  • De fluent leader bepaalt samen met anderen waar het groeipotentieel van het team ligt. Wat is er nodig om te groeien in teamvolwassenheid en wie pakt daar welke rol in?
  • De leider dient vanuit authenticiteit en autonomie (en ondersteunt door een toolbox) vervolgens gericht leiden en volgen af te wisselen zodat een high performing team ontstaat. Een team dat effectief en efficiënt een bijdrage levert aan de toekomst en daarbij ook over de eigen teamgrenzen heen kijkt en doet. Dit zowel in run the business als change the business situaties.
  • Naast het vaststellen van ineffectieve teampatronen en het bepalen welke aanpak leidt tot effectievere teamsamenwerking, dient de leider scherp te hebben waar individuele teamleden nu staan, waar hun kwaliteiten en groeipotentieel ligt en wat daarvoor nodig is.
  • Omdat om leiderschap wordt gevraagd in steeds veranderende omstandigheden, kiezen we voor een aanpak waarbij de leider zelf uit een toolbox met e-learnings, checklists, demofilmpjes, podcasts, et cetera zelf dat kan kiezen wat helpend is.
  • Door het persoonlijke leiderschap van de leiders te ontwikkelen in het verlengde van waar de context om vraagt, worden vanuit persoonlijke en professionele groei gerichte resultaten geboekt.

Functional Fluency leren kennen

Leer de praktische Functional Fluency aanpak gratis kennen via de e-learning:
e-learning Functional Fluency.

Het tarief voor dit jaarprogramma Fluent leadership bedraagt € 3.875,-. Dit bedrag is exclusief btw, inclusief een jaar lang toegang tot de online leeromgeving, jouw persoonlijke Fluent Leadership Scan  en diverse zelf- en teamassessments.

Dit programma is ook incompany te volgen, als maatwerk voor de specifieke situatie die geldt binnen jouw organisatie. Feedback Training & Consulting maakt graag een voorstel.

We bieden onze programma's ook aan in Engels, Duits, Frans of Spaans. Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.