Het is pas mislukt als je het opgeeft.

Albert Einstein

Heidi de Koning

Mijn passie

Het vergroten van keuze- en handelingsmogelijkheden van mensen en van teams door ruimte te creëren is mijn passie. Ik geloof dat de behoefte aan ontwikkeling en aan zingeving of doelgerichtheid belangrijke waarden zijn van ieder mens. Het zich bewust maken van deze waarden en het ontwikkelen van deze zingeving of doelgerichtheid is mijn drijfveer. Ik ervaar dat klanten deze invalshoek waarderen en dat zij graag zowel individuele als groepstrajecten samen met mij gestalte geven. Ik stimuleer organisaties en mensen zich te ontwikkelen in het verlengde van hun natuurlijke stijl en het hierbij behorende gedrag.

Mijn expertise

Zolang je niet vrij bent in wat je doet is het gevaar groot dat je in bepaalde, veilige patronen vervalt. Ruimte voor nieuwe perspectieven door het gezamenlijk aftasten van het nut van situaties en problemen, kan zicht geven op een bepaald complex dat disfunctionele patronen veroorzaakt. Door bestaande situaties en probleemgebieden gezamenlijk af te tasten, kan inzicht ontstaan in gedragspatronen van individuen en groepen die disfunctioneren tot gevolg hebben.
Een methodiek die me hierbij helpt is de REA (Rationeel Emotieve Analyse) waarbij ik samen met het te coachen team gedachten onderzoek op rationaliteit en op effectiviteit ervan. Kennis en inzichten alléén leiden niet tot gedragsverandering. Ik maak gebruik van uitgangspunten uit de systeemtheorie, zoals hier-en-nu situaties, waardoor diverse interactiepatronen zichtbaar worden. Als deze patronen disfunctioneel blijken te zijn help ik mensen en teams om deze te vervangen door functioneel gedrag. Als coach zet ik mezelf maximaal in door me zoveel mogelijk te vereenzelvigen met een individu of met een team.

Mijn stijl

Praktisch, sterk gericht op het aanpakken van oorzaken, spiegelend, confronterend en mensgericht.