"Het is pas mislukt als je het opgeeft."

Albert Einstein

Heidi de Koning

Mijn passie

Het vergroten van keuze- en handelingsmogelijkheden van mensen en van teams door het creëren van ruimte is mijn passie. De behoefte aan ontwikkeling, zingeving en doelgerichtheid zijn belangrijke waarden van ieder mens. Het zich bewust maken en ontwikkelen van deze waarden is mijn drijfveer. Ik ervaar dat klanten deze invalshoek waarderen en dat zij graag zowel individuele als groepstrajecten samen met mij gestalte geven. Daarbij stimuleer ik organisaties en mensen om zich te ontwikkelen in het verlengde van hun natuurlijke stijl en het hierbij behorende gedrag.

Mijn expertise

Zolang je niet vrij bent in wat je doet is het gevaar groot dat je in bepaalde, veilige patronen vervalt. Gezamenlijk aftasten van situaties en probleemgebieden geeft inzicht in gedragspatronen van individuen en groepen. Zowel functionele als disfunctionele patronen tekenen zich af, zowel in de bovenstroom als in de onderstroom. Mijn kracht ligt in het bestendigen of het doorbreken van deze patronen, afgezet tegen de beoogde individuele-, team-, of organisatiedoelstellingen.

Een effectieve methodiek die me hierbij helpt is de RET (Rationele Emotieve Training). Samen met het individu of het team gedachten onderzoeken op rationaliteit en op effectiviteit ervan. Kennis en inzichten alléén leiden niet tot gedragsverandering. Urgentiebesef is ook belangrijk. Daarnaast maak ik gebruik van uitgangspunten uit de systeemtheorie, zoals hier-en-nu situaties, waardoor diverse interactiepatronen zichtbaar worden.

Mijn stijl

Als coach ben ik mijn eigen instrument. Mijn stijl is praktisch, sterk gericht op het aanpakken van oorzaken, spiegelend, confronterend en mensgericht.