De beste manier om je toekomst te voorspellen, is haar zelf te creëren.

Stephen Covey

BTW-vrij beroepsonderwijs

In de Wet op de Omzetbelasting 1968 zijn specifieke regels opgenomen ten aanzien van onderwijs en het al dan niet in rekening brengen van 21% btw over de aangeboden onderwijsdiensten. Beroepsonderwijs kan onder meer vrij van omzetbelasting worden aangeboden indien de aanbieder van het beroepsonderwijs is ingeschreven in het Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). 

Feedback Learning & Development B.V., een tot de Feedback-organisatie behorende aanbieder van beroepsonderwijs, is vanaf 1 januari 2013 ingeschreven in het CRKBO. Op basis van deze inschrijving wordt over de door Feedback Learning & Development B.V. aangeboden beroepsopleidingen geen omzetbelasting in rekening gebracht. 
Het niet in rekening brengen van 21% omzetbelasting over beroepsopleidingen houdt niet in dat de door Feedback Learning & Development B.V. aangeboden beroepsopleidingen 21% goedkoper zijn dan dat u van onze organisatie gewend bent.

De omzetbelasting die aan Feedback Learning & Development B.V. in rekening wordt gebracht komt niet voor teruggaaf in aanmerking. U kunt hierbij denken aan de omzetbelasting die drukt op inkoop accommodaties, inkoop materialen en algemene kosten. Deze omzetbelasting wordt doorberekend in de kostprijs van de door Feedback Learning & Development B.V. aangeboden beroepsopleidingen. Dit heeft tot gevolg dat de door Feedback Learning & Development B.V. aangeboden beroepsopleidingen ongeveer 10% lager in prijs uitvallen dan beroepsopleidingen waarover omzetbelasting in rekening moet worden gebracht. Deze optie levert voor van omzetbelasting vrijgestelde ondernemer een aanzienlijke kostenbesparing op. 
 
Feedback Training & Consulting B.V. is niet ingeschreven in het CRKBO. Over de door haar aangeboden beroepsopleidingen wordt dan ook 21% omzetbelasting berekend. Door omzetbelastingplichtige ondernemers kan deze omzetbelasting in principe terug gevraagd worden. 

Als u nog vagen heeft, raadpleeg uw contactpersoon bij Feedback of maak gebruik van het algemene e-mailadres info@feedbackconsulting.nl en/of telefoonnummer 0168-471769