One hand cannot applaud alone.

Duurzaamheidsbeleid Feedback Training & Consulting

Dat we onze wereld te leen hebben van toekomstige generaties, beseffen we al sinds de oprichting van Feedback in 2005. De holding waar Feedback Training & Consulting onder valt, heet niet voor niets Gebouwd voor de Toekomst. Hierna lees je hoe we vanuit duurzaam ondernemen waarde toevoegen aan de samenleving en onze ecologische voetafdruk zo klein mogelijk houden.

Social return

  • Meervoudige maatschappelijke waarde creëren we door samen met de opdrachtgever te bepalen welke social return afspraken we maken. Zo verzorgen we een meerjarig gemeente breed teamontwikkelingstraject voor de gemeente Breda. Een percentage van de omzet wordt besteed aan het coachen van door de gemeente aangedragen burgers die ondersteund worden om meer kans te maken op de arbeidsmarkt. 
  • We werken samen met de Buzinessclub om jongeren die dreigen uit te vallen te begeleiden naar een baan of studie die echt bij hen past. Zie www.buzinezzclub.nl.
  • De lunches tijdens programma’s waaraan klanten deelnemen, worden verzorgd door ZiZo. Een bedrijf dat helemaal gerund wordt door mensen met een beperking. Zie  https://www.zizo-online.nl/.
  • Met onze MM Foundation dragen we bij aan een leef-, leer- en woonplek voor kinderen in hun vroege jeugd in landen waarvoor geldt dat goede ontwikkeling niet vanzelfsprekend is. Zie ook http://mm-foundation.nl/.

Footprinting, reductie en compensatie

  • Naast onze keuze voor Fairtrade producten kiezen we waar mogelijk voor klimaatneutraal gecertificeerde producten en oplossingen. Na gebruik doen we aan afvalscheiding. Kortom, in onze strategie hebben we zorg voor people & planet.
  • Van A tot Zero CO² maken we werk door reductie-ambities te omarmen. Zo willen we eind 2023 CO² neutraal opereren. Waar CO² reductie onvoldoende mogelijk is, gaan we klimaatneutraliteit realiseren door de uitstoot die resteert te compenseren via klimaatprojecten waaraan we deelnemen.
  • Al lang voordat corona uitbrak verzorgden we inspirerende, online sessies om vliegverkeer terug te dringen. De tooling en werkvormen die in de loop der jaren zijn ontwikkeld, maken dat we blijven voldoen aan de hoge kwaliteitsstandaard die klanten van ons verwachten. Zo verzorgt Feedback al jaren een negen maanden durend online global coachprogramma voor ING bank.
  • We voorkomen verspilling van hout als natuurlijke hulpbron door te werken met e-books, e-learnings en naslagteksten rondom de onderwerpen die tijdens ontwikkeltrajecten centraal staan.
  • We stimuleren ook onze partners in business om duurzaam te denken en doen. Van reageren naar inspireren en stimuleren van duurzaam handelen is wat ons kenmerkt.

Bescherming

Ook de bescherming van vertrouwelijke informatie van onze klanten en deelnemers krijgt onze volle aandacht. Daarom zijn we ISO 27001 gecertificeerd. Zie voor het certificaat: 
https://www.feedbackconsulting.nl/nl/inspiratie/iso-27001-gecertificeerd-318

KPI’s meten en borgen

Voor de hiervoor (organisatie breed) geformuleerde doelen worden jaarlijks KPI’s vastgesteld. Per onderwerp is er één collega eindverantwoordelijk. Bijvoorbeeld Heidi de Koning voor MM Foundation en Rick Heinen voor behoud en naleving van de ISO27001 certificatie. Daarnaast toetst per klanttraject de accountmanager vanuit Feedback of social return afspraken zoals afgesproken met de opdrachtgever worden nagekomen. Jaarlijks wordt tijdens de in- en externe audits (onder andere door Kader en KIWA uitgevoerd) het naleven van de gemaakte afspraken getoetst en worden verbetersuggesties besproken en doorgevoerd.

Ontzorgen van opdrachtgevers

Feedback Training & Consulting zet een risicoanalyse-aanpak in om te voorkomen dat KPI’s niet worden behaald. Door regelmatig de risico’s te analyseren, te wegen en erop in te spelen, maken we risico’s beheersbaar. In de tegenmaatregelen nemen we op wie wat doet om onze klant te ontzorgen als het risico zich toch voordoet. Zowel risico’s als tegenmaatregelen stemmen we af met de klant. We handelen proactief met betrekking tot de oplossing en het uitvoeren daarvan en koppelen voortgang van gemaakte afspraken terug aan onze opdrachtgever.

Voorbeeld

Referenties

Desgewenst verstrekken we referenties in relatie tot onze duurzaamheidsaanpak. Dit kunnen zowel referenten zijn vanuit de klantkant als vanuit onze de eigen organisatie.

 

Download hier de pdf-file: duurzame bedrijfsvoering Feedback Training & Consulting.