Groei vraagt om feedback

Team feedback sessies

Groei in teamvolwassenheid en geef het zelf organiserend vermogen van (agile) teams een boost met team feedback sessies.

Schrijf je direct in

Het feedback-teamprogramma kent een aantal doelstellingen.

 1. Vaststellen welke teampatronen het verder ontwikkelen van de feedbackvolwassenheid binnen het team in de weg staan.
 2. De hefboom bepalen waarmee feedforward en feedback bijdragen aan het realiseren van de teamdoelstellingen op gedrags-, activiteiten en resultaatniveau.
 3. Stappen zetten in de verdere groei in feedbackvolwassenheid binnen het team.

Per team worden in onderling overleg het programma vastgesteld. Mogelijke onderwerpen zijn:

 • Wat kan binnen het team beter op het vlak van Visie & doelen, Verbinding en Veiligheid (de drie V’s) waardoor een betere basis voor een effectief feedbackklimaat ontstaat?
 • Wat zijn redenen waarom binnen het team (in bepaalde situaties) minder of geen feedback wordt gevraagd en gegeven?
 • Welke oorzaken zijn er waardoor gegeven feedback die gericht is op de groei van het team en haar leden niet leidt tot het beoogde effectieve (team)gedrag?
 • Welke communicatievalkuilen dienen vermeden te worden om te bouwen aan een effectief feedbackklimaat en hoe doen we dat?
 • Hoe is het team in de toekomst zelf in staat om dat wat speelt in de onderstroom te achterhalen en te tackelen door de juiste wijze van het vragen, geven en ontvangen van feedback zodat tot gedragen besluiten wordt gekomen?
 • Welke wijze van feedback en feedforward leidt tot het bereiken van teamresultaten op gedrags-, activiteiten en resultaatniveau.
 • Hoe zorgen we voor een duurzame verankering van een excellente feedbackcultuur?
 • Hoe creëren we een positieve flow en vieren we successen?

De investering hangt af van de begeleiding die gewenst is. Graag stemmen we een maatwerkprogramma met je af.

De data worden in onderling overleg met u vastgesteld.
We bieden onze programma's ook aan in Engels, Duits, Frans of Spaans. Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.