Onthoud dat stilte soms het beste antwoord is.

Dalai Lama

Effectiever communiceren en samenwerken met NLP

De quote "Communiceren is zo dicht mogelijk langs elkaar praten" is een eerste stap. Waar het in de kern bij communicatie om gaat is dat zowel jouw intentie als je inhoudelijke boodschap overkomt bij de ander. En vanzelfsprekend dat jij de ander begrijpt en dat die zich begrepen voelt. Het vanuit de juiste intentie gesprekken voeren, vormt een basis voor effectief contact. 

Tijdens de training krijg je verschillende praktisch toepasbare concepten, modellen en theorieën aangereikt. Ze geven je inzicht in de verstoringen die kunnen optreden tijdens het communicatieproces en de samenwerking. Daarnaast wordt er stilgestaan bij het belang van (h)erkenning van behoeften, zowel bij jezelf als de ander en hoe je hier op een effectieve manier op kan inspelen.

Maak kennis met de structuur en theorie van Verbindend Communiceren vervlochten met diverse technieken van Neuro Linguïstisch Programmeren (NLP). Ervaar wat deze betekenen voor jou en de ander om effectievere resultaten te bereiken.

Schrijf je direct in
 • Verbinding leren maken en oprechte aandacht tonen aan de ander, zodat vertrouwen ontstaat en een gesprek makkelijker te voeren is.
 • Beter leren waarnemen bij de ander en jezelf.
 • Bewust worden van het gecreëerde gevoel van de boodschap bij jezelf en de ander.
 • Herkennen en erkennen van de behoefte van de ander. Omgaan met aannames.
 • Vanuit empathische accuratesse beter inspelen op de behoefte van de ander.
 • Je verzoek of de boodschap zo leren formuleren dat de ander daarin meegaat.
 • Meer regie op het gesprek kunnen pakken en daarmee je invloed vergroten.

De volgende onderwerpen komen onder meer aan bod:

 • Wat is communicatie en welke communicatie-vormen zijn er?
 • Welke communicatiestijl heb je van nature?
 • Hoe herken je de communicatiestijl van anderen?
 • Wat is NLP?
 • Wat houdt het NLP communicatiemodel in en wat kan je daarmee?
 • Wat is rapport en hoe zorgt rapport ervoor dat je effectiever communiceert en een sfeer van vertrouwen creëert?
 • Welke representatiesystemen zijn er, hoe sluit je aan op de representatiesystemen van anderen en welke voorkeuren heb je zelf?
 • Hoe kun je up- en downchuncken benutten in je communicatie waardoor je eerder tot overeenstemming en de gewenste uitvoering komt?
 • Hoe zorg je dat je jouw boodschap goed overbrengt?
 • Hoe krijg je inzicht in hoe de ander jouw boodschap ontvangt?
 • Wat communiceer je bewust en onbewust?
 • Wat is verbindende communicatie en hoe zet je dit in?
 • Welke rol spelen woordkeus en non-verbale communicatie naast de inhoud van de boodschap?
 • Hoe kun je op een professionele manier luisteren, samenvatten en doorvragen?
 • Hoe kan je emoties beter begrijpen en daarmee goed voor jezelf zorgen (bijvoorbeeld door een grens aan te geven)?
 • Hoe kan je onder woorden brengen wat voor jou van belang is?
 • Wat is empathisch luisteren en reageren?
 • Hoe kan je de behoefte zien achter de boodschap van de ander?
 • Hoe kan je verwoorden wat in de ander leeft, zodat de ander zich gehoord voelt?
 • Hoe kan je omgaan met de weerstand van de ander?
 • Hoe kan je nee tegen de ander zeggen en toch in verbinding blijven?

Verankering

Kennis en inzichten rondom de onderwerpen van het programma worden vooraf, tijdens en na de (virtuele) bijeenkomsten beschikbaar gesteld. Onder andere via de digitale leeromgeving van Feedback Training & Consulting.

Doordat kennis en inzichten vooraf en tussentijds worden opgedaan, is er tijdens de (online) bijeenkomsten meer tijd om de vertaalslag naar de eigen praktijk te maken. Hierdoor wordt een nog beter (leer)resultaat behaald.

Tijdens de training oefen je onder begeleiding met diverse contactmomenten uit je eigen praktijk.

De prijs voor deze twee dagen durende open inschrijvings-training Effectiever communiceren met NLP bedraagt € 1.390,-. Dit bedrag is exclusief btw, inclusief materiaalkosten, persoonlijke gedragsanalyse en verzorging. Het is mogelijk deze training online en op locatie te volgen.

Deze training is ook incompany te volgen, als maatwerk voor de specifieke situatie die geldt binnen jouw organisatie. Feedback Training & Consulting maakt graag een voorstel.

Meer informatie

Voor meer informatie en/of vragen kun je terecht bij een van de trainers. Voor meer informatie over onze organisatie verwijzen wij graag naar onze website: www.feedbackconsulting.nl.

We bieden onze programma's ook aan in Engels, Duits, Frans of Spaans. Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.