Wie stopt met beter te worden, stopt met goed te zijn.

De organisatiewaarden van Feedback

Waar we als Feedback voor staan, komt tot uitdrukking in onze organisatiewaarden. De vertaling van wat die waarden betekenen voor jou als klant, bepalen we samen. Zo is jouw type organisatie en de context waarin die opereert, het vraagstuk en de doelgroep van een ontwikkeltraject daar mede bepalend in.

 

Wij zijn: 

  • Ontdekkend - We leren continue door nieuwsgierig te zijn naar het denken en doen en de behoeften van anderen, door de kunst af te kijken, nieuwe dingen te ervaren en betekenisvolle gesprekken te voeren. Zo exploreren wij ten behoeve van ons zelf en onze klanten waardoor we meer innovatief en van impactvolle, duurzame betekenis kunnen zijn. 
  • Vernieuwend - We vernieuwen en innoveren doelgericht. Daarbij stellen we de ander, de klant, zowel de externe als de interne, altijd centraal in alles wat we doen. We betrekken hen er bij, ontdekken waar het beter kan en voeren in co creatie verbeteringen door zodat impactvolle oplossingen ontstaan op individueel-, team- en organisatieniveau. Dit alles in het verlengde van de purpose, de bedoeling.   
  • Puur - We leven ons merk op een manier die bij ieder van onze unieke zijn en kwaliteiten past. Van daaruit inspireren en stimuleren we anderen en zijn we in staat om met plezier en productief te werken. We zijn authentiek, energiek, positief en sterk. 

Wij werken: 

  • Verbindend - We doen het samen, met partners en met elkaar. We mobiliseren de collectieve kracht en zoeken actief samenwerkingen op. De way of working is gericht op de verbinding van hoofd, hart en handen. Vanuit verbinding met ieders unieke zelf kan verbonden worden met de team- en organisatiedoelen en met de buitenwereld. Daar geloven wij in. Waar sprake is van culturele diversiteit weten we bruggen te slaan zodat verschillen worden overwonnen en effectief kan worden samengewerkt.
  • Groeigericht - We zijn gericht op de groei van organisaties, teams en de mensen die daar deel van uitmaken. Continue verbeteren zit in ons DNA. Anderen kunnen we effectief laten groeien omdat ook wijzelf continue verbeteren. We nemen onze verantwoordelijkheid door dat te doen wat dienend is. Daarin zijn we proactief en wendbaar, volhardend en resultaatgericht.
  • Verfrissend - We zijn verfrissend door binnen de way of working van klanten samen met hen dat te doen waardoor ze de betere versie van zichzelf worden. Vanuit onze positieve energie en de passie die we voelen voor de vraagstukken van onze klanten leveren we een bijdrage aan vitaliteit op individueel, team en organisatieniveau.