One hand cannot applaud alone.

Onze erkenningen

Het NRTO-keurmerk: erkenning voor kwaliteit en professionaliteit

Feedback Training & Consulting bezit met trots het NRTO-keurmerk. Dit keurmerk is dé erkenning voor kwaliteit en professionaliteit in de private opleidingsbranche. Door het NRTO-keurmerk kunt u er als klant van uitgaan dat we voldoen aan hoge kwaliteitseisen op het gebied van transparantie over producten en diensten, adequate dienstverlening, deskundigheid van het personeel en professionele omgang met u als klant.

Een onafhankelijke, externe certificerende instelling toetst of een aanbieder aan deze kwaliteitseisen voldoet. Het NRTO-keurmerk wordt afgegeven door de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO), de branchevereniging voor private opleiders. Zie voor meer informatie https://www.nrto.nl/keurmerk of bekijk de animatie.Klik hier voor het NRTO-keurmerk Certificaat van Feedback Training & Consulting.


CRKBO geregistreerde instelling

In het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs staan onderwijsinstellingen ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs. De Belastingdienst stelt inschrijving in het CRKBO-register als voorwaarde om in aanmerking te komen voor btw-vrijstelling. Feedback Learning & Development B.V., een tot de Feedback-organisatie behorende aanbieder van beroepsonderwijs, is ingeschreven in het CRKBO. Om voor het CRKBO-register in aanmerking te blijven komen, laten we periodiek een externe, onafhankelijke, audit uitvoeren door het CRKBO.

Klik hier voor de opname van Feedback Learning & Development in het CRKBO-register voor onderwijsinstellingen.


ISO 27001 gecertificeerd

Trots zijn we ook op onze ISO 270001 certificatie. De erkenning voor de wijze waarop we al vele jaren op een veilige wijze omgaan met vertrouwelijke informatie van onze deelnemers en klanten. Zeker nu online trainen, coachen en begeleiden steeds belangrijker wordt een belangrijke mijlpaal.Klik hier voor het ISO 27001 certificaat van Feedback Training & Consulting.