Niets is echt werken, tenzij je liever iets anders zou doen.

Oprah Winfrey

Over Feedback

Feedback gelooft in organisaties die als community functioneren. In organisaties en teams waarin door opgebouwd vertrouwen open communicatie plaatsvindt zodat de wijsheid van iedereen meegenomen wordt in de te nemen besluiten. Besluiten die gedragen worden en waarvoor men zich mede verantwoordelijk voelt voor wat betreft het realiseren ervan. Er is maximale betrokkenheid. Samen zijn zo nog meer successen te realiseren en te vieren. Successen waaraan iedereen op zijn eigen unieke manier een bijdrage levert.

De ontwikkelprogramma’s van Feedback zijn er op gericht om op individueel, team- en organisatieniveau dat te ondersteunen wat leidt tot een positieve spiraal en groei op een manier die bij jou past en een bijdrage levert aan de ambities van je team en organisatie.

Wil je meer weten? Neem dan nu contact op