Een bedrijf zonder strategie is bereid om alles uit te proberen.

Reboard: vergroot je slagkracht als team

Wij mogen weer naar kantoor, maar waarschijnlijk niet allemaal tegelijk. Welke momenten zoek je elkaar dan wel op en welke momenten niet? Wat maakt hybride werken ingewikkeld? Hoe vind je elkaar opnieuw en zoek je met elkaar de verbinding. Geef je team een kick-start en stel samen met ons een leuk en nuttig reboarding-programma op wat past bij de wensen, behoeften en doelstelling van het team.  

In deze tijd volgen de veranderingen elkaar in snel tempo op. Van volledig thuiswerken gaan we deels op kantoor werken en zal het hybride werken de norm worden. Eenieder van ons gaat anders om met veranderingen. En ieder team heeft andere uitdagingen om aan deze nieuwe vorm van werken handen en voeten te geven.

Wetenschappelijk is bewezen dat als de onderlinge verbinding gesterkt wordt, het werkplezier en de effectiviteit van een team omhooggaat! Kortom, tijd voor reboarding. Geef je team een kick-start en stel samen met ons een leuk en nuttig reboarding-programma op dat past bij de wensen, behoeften en doelstellingen van het team.

Schrijf je direct in
 • Elkaar weer (beter) leren kennen op een actieve en positieve manier.
 • Zorgen voor verbinding, veiligheid en vertrouwen in het team, zodat open communicatie ontstaat.
 • Inzicht in waar het team staat op het gebied van samenwerking en welke ontwikkeling er nodig is.
 • Inzicht krijgen in wat veranderingen met jou en het team doen.
 • Een frisse start maken, herijken van ambities en doelstellingen.
 • Hernieuwde afspraken maken om tot de doelstellingen te komen: acties, verantwoordelijkheden en taakverdeling.
 • Leren hoe je met elkaar kan werken aan een positief werkklimaat zodat werkgeluk vergroot wordt.

Startpunt

 • Een impactscan: waar staat het team, waar knelt het en waar valt de grootste winst te behalen? Kortom: waar gaan wij mee aan de slag?
 • Afstemmen van het programma met elkaar: duur, inhoud, gewenste teambuildingactiviteiten, locatie(s) etc.

Mogelijke onderwerpen van het programma

 • Teambuildingactiviteiten en/of ervaringsleeroefeningen om verbinding, veiligheid en vertrouwen te vergroten. En daarnaast uiteraard ook om plezier met elkaar te hebben!
 • Hoe ga ik om met veranderingen en hoe doen we dat als team?
 • Wat is de verandercurve en hoe ziet onze curve eruit?
 • Hoe maken wij een positieve nieuwe start met het team?
 • Hoe zorgen wij dat verwachtingen naar elkaar helder zijn?
 • Hoe formuleren wij de gewenste prestaties?
 • Welke rollen, verantwoordelijkheden en taken horen hierbij?
 • Hoe gaan wij deze op een goede manier verdelen zodat eigenaarschap ontstaat?
 • Welke informatie heb jij nodig om te begrijpen wat van je wordt verwacht en hoe krijg je die?
 • Hoe bouw je aan durf, zelfvertrouwen en stressbestendigheid?
 • Welke ondersteuning verwacht jij van anderen om je nieuwe wereld in te stappen?
 • Op welke wijze zorgt continu leren en verbeteren ervoor dat meebewegen met je omgeving een tweede natuur wordt?
 • Hoe vier je successen samen en wat is het nut daarvan?
 • Welke instrumenten kan je inzetten ter bevordering van werkgeluk van jezelf en anderen?
 • Wat hebben wij samen nog te ontwikkelen en hoe gaan wij elkaar daarbij ondersteunen?

Resultaat

Na afloop van het programma:

 • is er positieve energie en meer verbinding in het team;
 • is er een gedegen analyse over waar het team staat: de impactmeting;
 • is er een concreet teamplan met doelstellingen; verwachtingen, acties en verantwoordelijkheden;
 • kunnen de teamleden de volgende dag gelijk aan de slag met de opgedane inzichten;
 • is elk teamlid zich bewust van eigen- en teamontwikkelpunten zodat zij hier een vervolg aan kunnen geven.

Werkwijze

De bovenstaande onderwerpen en/of nog aanvullende onderwerpen kunnen vervlochten worden in een leuke teamdag waarbij iedereen fysiek bij elkaar komt. Tevens kan een deel van het programma ook online plaatsvinden. Een en ander bepalen we met elkaar aan de hand van de impactmeting en de wensen en behoeften die er liggen bij het team.

Kennis en inzichten rondom de onderwerpen van het programma worden vooraf, tijdens en na de (virtuele) bijeenkomsten beschikbaar gesteld, onder andere via de digitale leeromgeving van Feedback Training & Consulting.

Doordat kennis en inzichten vooraf en tussentijds worden opgedaan is er tijdens de (online) bijeenkomsten meer tijd om de vertaalslag naar de eigen praktijk te maken. Hierdoor wordt een nog beter (leer)resultaat behaald.

Feedback Training & Consulting maakt graag een voorstel dat past bij de wensen en specifieke situatie van jullie team.

De data worden in onderling overleg met u vastgesteld.

We bieden onze programma's ook aan in Engels, Duits, Frans of Spaans. Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.