Men gaat op reis om thuis te komen.

Lin Yutang

Conflicthanteringsstijlen Thomas-Kilmann

Een conflict is iedere situatie waarin verschillende gezichtspunten de belangen van twee of meer mensen onverenigbaar doen lijken. Conflicthantering gaat over het begrijpen en herinterpreteren van dit soort situaties om een positieve uitkomst te creëren. Vijfentachtig procent van de werkende Europeanen geeft aan dagelijks met conflicten te maken te hebben. Spanning is dus onvermijdelijk en effectieve conflicthantering daarmee noodzakelijk.

Het Thomas Kilmann instrument kijkt naar onze automatische neigingen in het omgaan met conflicten in termen van assertiviteit en coöperativiteit. Het instrument geeft een beeld van de mate waarin we doordrukken, samenwerken, compromis zoeken, vermijden en toegeven als stijl inzetten. Leer jouw score kennen op deze vijf Thomas-Kilmann conflicthanteringsstijlen. Met de uitslag krijg je onder andere handvatten om:

 • Om te gaan met een diversiteit aan conflictsituaties op een manier die goed is voor jou en de ander(en).
 • Nog succesvoller om te gaan met onderhandelsituaties.
 • Besluitvormingsprocessen effectiever te doorlopen.

Het Thomas-Kilmann instrument is ’s werelds meest ingezette conflicthanteringsinstrument. De praktische stijlanalyse vormt een uitstekende basis van waaruit conflicten op een goede manier zijn op te lossen. Door verschillende conflicthanteringstijlen te identificeren, helpt het mensen conflicten te herdefiniëren en betere uitkomsten te genereren. Aan de hand van een (in diverse talen beschikbare) vragenlijst worden vijf stijlen van conflicthantering geïdentificeerd.  Daarnaast voorziet het instrument in een oplossingen met betrekking tot het omgaan met conflicten. Het instrument helpt in te zien wat de automatische reactie op conflicten is en stimuleert om te kijken naar verschillende alternatieve benaderingswijzen voor de diverse conflictsituaties.

Waarom wordt gekozen voor het Thomas Kilmann instrument?

 • Er is geen voorkennis vereist. Het is een toegankelijk, snel te begrijpen instrument.
 • Te gebruiken door zowel managers, teamleden als HRD-professionals waardoor een gemeenschappelijke taal gecreëerd kan worden.
 • De direct toepasbare uitkomsten helpen mogelijk schadelijke conflicten om te zetten in constructieve meningsverschillen.
 • Het instrument levert een bijdrage aan het verhogen van de productiviteit doordat er minder tijd en energie verspild wordt aan conflictsituaties en werkrelaties in stand blijven.
 • Het instrument is breed inzetbaar en kan voor zowel teams als individuen gebruikt worden. 

Wat zijn de belangrijkste kenmerken van het Thomas Kilmann instrument?

 • Gebaseerd op uitgebreid onderzoek, levert het instrument uitkomsten waar je op kunt bouwen.
 • Het maakt de manier waarop individuen en groepen met conflicten omgaan zichtbaar, aan de hand van vijf mogelijke conflicthanteringstijlen.
 • Het laat zien hoe mensen geneigd zijn in conflictsituaties te reageren en hoe dit de uitkomst van die situaties beïnvloedt.
 • Levert specifieke tactieken voor het omgaan met conflicten.
 • Creëert een positieve, constructieve omgeving voor teams en individuen. 

Persoonlijke nabespreking

Boek nu je persoonlijke nabespreking. Dat kan online, op één van onze locaties of op een door jou gekozen locatie. De investering bedraagt € 317,80. Dit bedrag is exclusief BTW inclusief digitaal beschikbaar gesteld naslagmateriaal.

Losse rapportage

Voor een losse rapportage bedraagt de investering € 37,50.