Succes is een reis, en niet een bestemming.

Assessmentinstrumenten

Wil je meer inzicht krijgen in je eigen gedrag, goede kandidaten selecteren voor een functie of gerichter anderen coachen? Weet dan dat je diverse instrumenten kunt inzetten die leiden tot nog meer (zelf)inzicht en de basis vormen voor verdere persoonlijke en professionele groei.

Feedback biedt daarbij de mogelijkheid om via een persoonlijk gesprek op locatie of online (en ondersteund door e-learning) kennis te maken met de instrumenten. Welke dat zijn, vind je hieronder.