Succes is een reis, en niet een bestemming.

Assessments

Assessments zijn een onmisbaar hulpmiddel bij veranderingen in de werkinhoud, bij promotie of bij gedwongen verandering van werkgever. Het vergroot de objectiviteit en het eigenaarschap van zowel de werkgever als de werknemer, waardoor er betere keuzes gemaakt worden die tot meer succes in de nieuwe situatie leiden.  

Feedback Training & Consulting is gespecialiseerd in maatwerk assessments, omdat iedere werkcontext en functie anders is. Dat maatwerk is essentieel, want het gaat bij een assessment om de details. Als alles klopt ontstaat er vertrouwen, waardoor de verandering soepeler verloopt.

Een assessment is het juiste hulpmiddel bij:

  • instroom (een selectiemiddel bij het aannemen van nieuwe collega’s)
  • doorstroom (om te onderzoeken wat een interessante vervolgfunctie is of waarop ontwikkeld moet worden)
  • uitstroom (loopbaanadvisering).

Investering

De investering is afhankelijk van de opzet, de doelstelling en het aantal deelnemers aan het assessment.

Data

De data worden in overleg met de deelnemers en de opdrachtgever bepaald. Het kan plaatsvinden op één van onze locaties (Klundert en Utrecht) of op een door u gekozen locatie.

Vragen en planning

Elk op maat gemaakt assessment kan voor meerdere kandidaten ingezet worden.
Neem voor vragen of planning van een assessment contact met ons op.