The ones that are crazy enough to think that they can change the world, are the ones who do.

Steve Jobs

Werken met trainingsacteurs

De trainingsacteurs van Feedback Training & Consulting leveren een belangrijke bijdrage aan het realiseren van een maximaal leerrendement. Doelen op individueel, team- en organisatieniveau worden eerder behaald. Een aantal redenen waarom klanten ervoor kiezen om ze in te zetten, zijn hieronder op een rij gezet. 

Wat ervaren de deelnemers?

  • De trainingsacteurs worden geselecteerd op basis van het gewenste type gesprekspartner. Aansluiting op de dagelijkse praktijk van deelnemers vergroot de herkenbaarheid van de rollenspellen. Doordat de deelnemer branche ervaring en functie specifiek gedrag ervaart aan de andere kant van de tafel, worden de praktijksituaties als zeer realistisch beschouwd. 
  • De tegenrol wordt specifiek maatwerk gemaakt per deelnemer. In tegenstelling tot 'normale' acteurs zijn de trainingsacteurs in staat om een inschatting te maken van wat hun gesprekspartner mogelijk triggert om minder effectief gedrag te vertonen. Doordat in het verlengde van de persoonlijkheidsstructuur van de deelnemer de tegenrol wordt neergezet, wordt daadwerkelijk getoetst of de deelnemer effectief gewenst gedrag kan blijven vertonen als een bepaalde trigger zich voordoet. Daar waar dat nog niet het geval is, zijn gerichte tips te geven om in toekomstige situaties succesvol gedrag te vertonen. 
  • Deelnemers in een training kunnen verschillen voor wat betreft hun niveau en ervaring. Dit betekent dat de acteur afhankelijk daarvan zijn rol moet kunnen verzwaren. De acteur zorgt bij iedere deelnemer dat de comfortzone wordt verlaten, in de groeizone het gesprek plaatsvindt en de paniekzone wordt vermeden. 
  • Feedback die deelnemers ontvangen dient groeigericht te zijn. De acteurs zijn daarop getraind. Op verzoek van de trainer zijn ze in staat om vanuit hun rol het feitelijk waargenomen gedrag te benoemen en het negatieve effect daarvan. Vervolgens geven ze positief en toekomstgericht aan wat, hoe beter kan. Doordat de deelnemer direct wordt uitgenodigd om zijn belangrijkste tip toe te passen in een kort vervolggesprekje met de acteur, doet hij of zij een succeservaring op met het nieuwe, effectievere gedrag. Zo ontstaat vertrouwen in het eigen kunnen.

Over de acteurs 

  • De acteurs hebben een diversiteit aan werkvormen tot hun beschikking waardoor hun inbreng als extra inspirerend wordt ervaren. Zo kan via het zogenaamde regiemodel een groep de acteur benutten om gewenst gedrag te modelleren. Gedrag waar de deelnemers vervolgens zelf mee aan de slag gaan in de gesprekken die zij moeten voeren. Eerst zet de acteur ineffectief gedrag neer en op basis van de aanwijzingen van de groep wordt steeds meer toegewerkt naar de gewenste gespreksvoering. 
  • Acteurs kunnen in diverse talen werken en kunnen in hun aanpak cross culturele verschillen zichtbaar maken voor de groep. 
  • De acteurs worden over het algemeen in combinatie met een trainer ingezet. Dit kan zowel een externe trainer zijn als een door de organisatie gekozen interne trainer. Gezien hun ervaring zijn de trainingsacteurs echter ook 'los' in te zetten.

Investering

Voor de inzet van een trainingsacteur bedraagt de investering voor een senior acteur € 595,00 per dagdeel en een bijzondere-expertise-acteur € 695,00 per dagdeel. Dit bedrag is inclusief voorbereiding en reistijd, exclusief BTW en € 0,38 kilometervergoeding. Voor maatwerktrajecten waar specifieke tegenrollen voor ontwikkeld dienen te worden, wordt in onderling overleg een ontwikkeltarief vastgesteld. 

Vragen

Voor vragen kun je contact opnemen met het acteursbureau van Feedback Training & Consulting te bereiken op nummer 0168-471769 of via het e-mailadres info@feedbackconsulting.nl