One hand cannot applaud alone.

Programma-ontwikkeling

In co-creatie met klanten worden programma’s ontwikkeld. Programma’s die door (de interne trainers van) de klant zelf worden uitgevoerd of door externe trainers. 

Feedback Training & Consulting ontwerpt (blended) programma’s die vallen onder de volgende categorieën:

  • Management
  • Persoonlijke ontwikkeling
  • Verkoop- en klantgerichtheid
  • Communicatie
  • Train de trainer
  • Teamontwikkeling
  • Organisatieontwikkeling

Wanneer leerlijnen en de daaronder vallende programma’s in meerdere landen worden uitgerold dan wordt rekening gehouden met cultuurverschillen.

Voorbeeld
Voor een organisatie met 14000 medewerkers is een traject ontworpen waarin het vergroten van de feedbackvolwassenheid centraal stond.

Feedback programmaontwikkeling