Een bedrijf zonder strategie is bereid om alles uit te proberen.

Michael Porter

Strategie- en organisatieontwikkeling

Learning & Development

De dienstverlening op het gebied van learning & development die vanuit Foresight consulting (organisatieontwikkeling), Feedback (training, coaching en assessments) en Base learning (digitaal leren) wordt verzorgd, kent verschillende expertisegebieden.

Ontwerp & ontwikkeling

 • Van academies en leerlijnen.
 • Van maatwerk (blended) leertrajecten.
 • Van onboarding programma’s, traineeships, MD-trajecten, programma’s voor young professionals en talentontwikkelprogramma's.
 • Van (digitale) leermiddelen en toetsen.
 • Projectleiding van ontwerp- en ontwikkeltrajecten.
 • Effectmeting van leerinterventies.

Beleid & onderzoek

 • Vormgeven aan strategisch opleidingsbeleid.
 • Formulering van een visie op leren en een leerstrategie.
 • Uitvoering opleidingsbehoefteonderzoek, leervoorkeurenonderzoek en evaluatieonderzoek.

Opleidingen- & organisatieadvies

 • Verzorgen van trainersopleidingen en het opleiden van coaches, consultants en e-learningspecialisten.
 • Implementatie van nieuwe vormen van (e)-leren en (e)-toetsen.
 • Begeleiding van verandertrajecten.

ING over de samenwerking met Feedback:

"In 2017 zijn we binnen ING gestart met een organisatie brede verandering van onze performance management aanpak. Een belangrijke kern daarbinnen is het geven, vragen en ontvangen van feedback. Zowel vanuit individueel- als vanuit organisatieperspectief. Bij ING werken nu veel teams zelforganiserend en in de agile way of working. Feedback speelt een belangrijke rol om patronen in de onderstroom te doorbreken en met elkaar stil te staan bij de vraag hoe we in onze samenwerking kunnen verbeteren om onze doelen te bereiken.
Samen met Feedback Consulting hebben we de ING Feedback Roadmap & Toolkit ontwikkeld die in teams wordt gebruikt om de samenwerking te verbeteren. Stap-voor-stap kan een team zich ontwikkelen in feedbackvolwassenheid. Doordat dit instrument voorziet in korte oefeningen, praktische tips en verwijzingen zijn agile coaches en leidinggevenden veelal goed in staat om dit samen met de teams vorm te geven.  Omdat soms de capaciteit ontbreekt hebben we een afspraak dat Feedback Consulting kan helpen om hierin stappen te maken. Die samenwerking bevalt heel goed".