Een bedrijf zonder strategie is bereid om alles uit te proberen.

Michael Porter

Strategie- en organisatieontwikkeling


Learning & Development

De dienstverlening op het gebied van learning & development die vanuit Foresight consulting (organisatieontwikkeling), Feedback (training, coaching en assessments) en Base learning (digitaal leren) wordt verzorgd, kent verschillende expertisegebieden.

Ontwerp & ontwikkeling

 • Van academies en leerlijnen.
 • Van maatwerk (blended) leertrajecten.
 • Van onboarding programma’s, traineeships, MD-trajecten, programma’s voor young professionals en talentontwikkelprogramma's.
 • Van (digitale) leermiddelen en toetsen.
 • Projectleiding van ontwerp- en ontwikkeltrajecten.
 • Effectmeting van leerinterventies.

Beleid & onderzoek

 • Vormgeven aan strategisch opleidingsbeleid.
 • Formulering van een visie op leren en een leerstrategie.
 • Uitvoering opleidingsbehoefteonderzoek, leervoorkeurenonderzoek en evaluatieonderzoek.

Opleidingen- & organisatieadvies

 • Verzorgen van trainersopleidingen en het opleiden van coaches, consultants en e-learningspecialisten.
 • Implementatie van nieuwe vormen van (e)-leren en (e)-toetsen.
 • Begeleiding van verandertrajecten.