Drijfveren, de brandstof van de menselijke motor

Drijfverenanalyse 12 Driving Forces

Onze drijfveren bepalen in belangrijke mate door welke bril wij naar de wereld om ons heen kijken. Ze bepalen in welke situaties iemand in actie komt en waarom. Inzicht in en begrip voor iemands drijfveren levert belangrijke informatie op. Waar komt iemand zijn bed voor uit? Waar knapt hij op af? Welke prikkels heeft hij nodig om plezier en voldoening uit werk te halen? De bevrediging van onze drijfveren helpt bij het ontwikkelen van ons potentieel. Hoe meer de passies, voorkeuren en interesses worden gebruikt en gestimuleerd in de werkomgeving, des te groter de kans dat een individu uit zichzelf de stappen zal zetten om (top)prestaties te leveren.

Met de drijfverenanalyse kun je onder andere:

  • Bijdragen aan het werkplezier
  • Meer betrokkenheid bij het werk creëren door de juiste stimulans te geven
  • Het potentieel van jezelf of collega’s ontwikkelen
  • Managers ondersteunen bij het intrinsiek motiveren van medewerkers
  •  Bijdragen aan een cultuur van respect in de werkomgeving

Persoonlijke nabespreking

Boek nu je persoonlijke nabespreking. Dat kan online, op één van onze locaties of op een door jou gekozen locatie. De investering bedraagt € 390,00. Dit bedrag is exclusief BTW inclusief digitaal beschikbaar gesteld naslagmateriaal.

Losse rapportage

Voor een losse rapportage bedraagt de investering € 207,50.

Download de voorbeeldrapportage

Training Drijfveren in Actie