The ones that are crazy enough to think that they can change the world, are the ones who do.

Steve Jobs

EQ-meting

Emotionele intelligentie bestaat uit het geheel van emotionele vermogens die je in staat stellen om effectief te zijn in relaties met anderen. Het betreft:

  • Het vermogen je bewust te zijn van wat je zelf ervaart.
  • Het bewust zijn van wat een ander ervaart.
  • Het vermogen om effectief jezelf en je emoties (in relatie tot anderen) te managen.

Het in hoge mate op een emotioneel intelligente wijze vorm geven aan je leven en het van daaruit effectief zijn in de samenwerking met anderen, resulteert in individuele, team- en organisatiesuccessen.

Emotionele intelligentie meting

Het EQ profiel meet in hoeverre jij toegang hebt tot bovenstaande kwaliteiten en geeft handvatten om jouw (inter)persoonlijke effectiviteit verder te verbeteren. Naast verrassende inzichten rondom je zelfbewustzijn krijg je een beeld van datgene wat je onbewust meeneemt in je zakelijke en privé relaties en hoe dat van invloed is op je effectiviteit.

Persoonlijke nabespreking

Boek nu je persoonlijke nabespreking. Dat kan online, op één van onze locaties of op een door jou gekozen locatie. De investering bedraagt € 520,00. Dit bedrag is exclusief BTW inclusief digitaal beschikbaar gesteld naslagmateriaal.

Download de voorbeeldrapportage
Bekijk een voorbeeld van een EQ profiel (pdf):
Nederlandstalig instrument
Engelstalig instrument

Informeer naar de mogelijkheden om de meting te maken.