One hand cannot applaud alone.

Growth mindset

Carol Dweck is na onderzoek tot de conclusie gekomen dat er twee mindsets zijn. De fixed mindset en de growth mindset. Ze ontdekte namelijk dat er twee soorten studenten waren, degene die na een fout gewoon weer verder gingen met leren en degenen die afhaakten bij tegenslag.

De growth mindset geeft inzicht in de onderliggende opvattingen over leren en intelligentie. Als mensen geloven dat ze zich steeds weer kunnen ontwikkelen, dan zullen ze meer tijd en inspanning leveren om te leren en op deze manier tot betere prestaties komen. Mensen met een fixed mindset zullen eerst tot een ander inzicht moeten komen. Anders gaan ze voornamelijk voor de quick win. De betekenis hiervan voor organisaties is groot. Als je weet wat de leidende opvattingen zijn, kan communicatie en leiderschap daarop worden aangepast, zodat de effectiviteit van de organisatie veel groter wordt. Een organisatie in verandering waarbij de growth mindset overheerst kan met medewerkers meer autonomie geven in het veranderproces terwijl de stijl van leidinggeven coachend moet zijn.

Is er een fixed mindset, dan zal de verandering meer sturing en begeleiding nodig hebben en is het nodig om regelmatig de successen te benoemen.