De beste manier om je toekomst te voorspellen, is haar zelf te creëren.

Stephen Covey

Karakterstructurenprofiel

Je karakter wordt in de jeugd gevormd door persoonlijke ervaringen en invloeden van buitenaf (de sociale omgeving). Dit in combinatie met dat wat je hebt meegekregen bij je geboorte (DNA). Karakterstructuren worden in de vroege jeugd gevormd om je staande te kunnen houden in de wereld. Gedurende deze tijd loop je tegen bepaalde dingen aan en door deze ervaringen ontwikkel je bepaalde overtuigingen, gedragingen en overlevingsstrategieën.
Een karakterstructuur is in het latere leven het deel van jouw persoonlijkheid dat zich naar buiten toe manifesteert. De situaties waarin deze buitenkant van het karakter, ofwel het ‘masker’, zich manifesteert, zijn vaak situaties waarin je het moeilijk hebt of stress ervaart. Je reageert dan vanuit (oude) patronen. De leer van de karakterstructuren gaat ervan uit dat als je in staat bent om de oorsprong van de patronen in je gedrag te doorgronden, je beter in staat bent om patroongedrag te vermijden of te weerstaan.

Persoonlijke nabespreking

Maak nu, tijdens een persoonlijke gesprek, kennis met hoe jij scoort op de karakterstructuren en boek overwinningen op jezelf daar waar maskers je in de persoonlijke of professionele context in de weg zitten. Dat kan online, op één van onze locaties of op een door jou gekozen locatie. De investering bedraagt € 445,00. Dit bedrag is exclusief BTW inclusief digitaal beschikbaar gesteld naslagmateriaal.

Losse rapportage

Voor een losse rapportage bedraagt de investering € 22,50.