Men gaat op reis om thuis te komen.

Lin Yutang

Leervoorkeurenprofiel

Mensen leren op heel verschillende manieren. De leervoorkeuren reiken daarvoor taal aan. Het leervoorkeurenprofiel vergroot het inzicht in het eigen leren, het leren van anderen en de emoties (enthousiasme, ergernis, …) die daarmee gepaard gaan. Daarmee helpt het om het eigen leren vorm te geven of het faciliteren van de groei van anderen bewuster en effectiever te begeleiden. Overigens hoef je niet per definitie bij voorkeuren aan te sluiten, zolang je de keuze voor hoe je het leren aanbiedt maar expliciet maakt en dit laat aansluiten bij de (leer)doelstellingen. Het leervoorkeurenprofiel is een bewezen hulpmiddel om leren effectiever, efficiënter en aantrekkelijker te maken.

Losse rapportage

Voor een losse rapportage bedraagt de investering € 150,00.