Zonder richting is elke weg goed.

Managementdrives

Het Managementdrives instrument geeft inzicht in de leidende denkpatronen en gewoontes van personen en organisaties. Deze denkpatronen worden gemeten in de vorm van drijfveren. Het inzicht dat dit biedt geeft nieuwe verrassende invalshoeken. Drijfveren bepalen in hoge mate hoe een individu, team of organisatie functioneert. Datgene wat iemand drijft, voorspelt zijn gedrag. Het bepaalt zijn motivatie om dingen wel of niet te doen.

Persoonlijke nabespreking

Boek nu je persoonlijke nabespreking. Dat kan online, op één van onze locaties of op een door jou gekozen locatie. De investering bedraagt € 487,00. Dit bedrag is exclusief BTW inclusief digitaal beschikbaar gesteld naslagmateriaal.

Losse rapportage

Voor een losse rapportage bedraagt de investering € 287,50.