The ones that are crazy enough to think that they can change the world, are the ones who do.

Steve Jobs

Managementrollen Quinn

De theorie van Robert Quinn is een moderne uitwerking van de opvattingen van Adizes. Het rollenmodel van Quinn omvat 8 managementrollen. Het model wordt ook wel het model van de concurrerende waarden genoemd.

Wat zijn uw favoriete managementrollen?

Hoe geeft u leiding aan verandering, aan kwaliteitsverbetering of kostenreductie?

Er zijn vier kwadranten met elk een eigen verzameling indicatoren voor de effectiviteit van de organisatie.

  • De familie/mensgerichte cultuur
  • De adhocratie/verandergerichte cultuur
  • De markt/resultaatgerichte cultuur
  • De hiĆ«rarchie/beheersgerichte cultuur

Quinn is van mening dat een sterke manager goed in staat is om alle acht rollen te combineren en ze op het juiste moment kan toepassen afhankelijk van de interne en externe omstandigheden van de organisatie. Hoe beter een manager dit beheerst, des te effectiever zal de manager binnen de organisatie opereren.