Wie stopt met beter te worden, stopt met goed te zijn.

Organisatiescan

De organisatiescan is op maat gemaakt. De organisatiescan is een beknopte doorlichting van de organisatie waarbij je snel zicht krijgt waar en hoe in de betreffende  organisatie verbeterslagen te maken zijn.

Je kunt daarbij aangeven wat het zwaartepunt moet zijn van de scan. Zo kan de scan zich richten op de performance van specifieke bedrijfsonderdelen of  afdelingen maar ook op ondersteunende processen. Ziekteverzuim kan bijvoorbeeld een goede aanleiding zijn. De kosten zijn hoog en er is vaak echt wat aan te doen.

Een organisatiescan geeft inzicht in sterke en zwakke eigenschappen, blinde vlekken en ontwikkelingsmogelijkheden, waar men de communicatie kan verbeteren, hoe men advies- en/of onderhandelingsvaardigheden beter kan inzetten of hoe de samenwerking met anderen of binnen een team kan verbeteren.