One hand cannot applaud alone.

Teamcoaching

One hand cannot applaud alone. Een effectief team weet dat. De leden werken op een goede manier samen. De Feedback teamcoach begeleidt groepen om het gewenste niveau te bereiken. Wat dit gewenste niveau is, hangt af van de taken waar het team voor staat. 

Door middel van de teamcoaching leert de groep eigen patronen in ineffectief gedrag te herkennen en te doorbreken. De coaching is vervolgens gericht op het de groep eigenaar maken voor het ontwikkelen van gedrag wat leidt tot het gewenste resultaat. De teamcoach focust daarbij op te ontwikkelen collectieve competenties. Denk daarbij aan het verder professionaliseren van de interactie (samenwerking, communicatie, besluitvorming) en het bevorderen van eigenaarschap. 

Doel

Na afloop van het coachtraject is het team bijvoorbeeld tot het volgende in staat.

 • Men heeft een duidelijk beeld van de gewenste situatie (visie en doelstellingen).
 • Men neemt verantwoordelijkheid voor eigen én elkaars gedrag.
 • De teamleden stellen in plaats van het individuele belang het groepsbelang centraal.
 • Ze laten collega’s feedback geven op hun denken en doen en stimuleren dit zelfs.
 • Ze nemen patronen waar die de oorzaak zijn van het zichzelf klemzetten.
 • De teamleden hebben interactie op een niveau dat in het hier-en-nu wordt ingegrepen op ineffectief gedrag.
 • Men weet proactief, positief en toekomstgericht mee te denken, te handelen en te communiceren.
 • De teamleden zijn zich bewust van de effecten van hun eigen gedrag op elkaar.
 • Men ontwikkelt proactief kennis en vaardigheden en zoekt ervaringen op in het verlengde van de doelstellingen.
 • Ze stimuleren bij elkaar het juiste denken en nemen gedachten die het juiste handelen in de weg staan bij elkaar weg.
 • Ze accepteren verschillen zolang de bijdrage aan de overall teamdoelstelling groot genoeg is.

Onderwerpen

De te bereiken doelen worden in onderling overleg vastgesteld.

Verankering

Na de coaching heeft het team voldoende handvatten om ervoor te zorgen dat de gerealiseerde teamontwikkeling wordt vastgehouden in de dagelijkse praktijk.

Doelgroep

Voor iedere groep die zich verder wil ontwikkelen als team.

Investering

Graag wordt een maatwerkvoorstel gemaakt waarin ook de investering is opgenomen.  

Tot slot

Wanneer je nog vragen hebt, mail die dan gerust naar info@feedbackconsulting.nl of bel 0168-471769.