Niets is echt werken, tenzij je liever iets anders zou doen.

Oprah Winfrey

Teamprestatie

De scan is gebaseerd op diverse theorieën uit de literatuur over teams zoals Adizes en Tuckman. Het doel van de scan is om de bepalende kenmerken van de effectiviteit van een team in kaart te brengen.

De definitie van een team?

Een groep mensen met een gemeenschappelijk doel en/of een gemeenschappelijke taak.

De scan geeft zicht op de ontwikkelingsfase van het team. Bruce Tuckman gebruikte daarvoor de bekende termen Forming, Storming, Norming and Performing. Soms worden daar ook de termen uit het situationeel leiderschapsmodel van Hershey en Blanchard bij gebruikt. De M1, M2, M3 of M4 fase van een team.

Daarnaast geeft de scan inzicht in de sociale cohesie, het vertrouwen in elkaar, de veiligheid, de communicatie, de mate waarin feedback gevraagd en gegeven wordt  en in de rolverdeling. Is men flexibel en pakt men taken van elkaar over.