Een bedrijf zonder strategie is bereid om alles uit te proberen.

Werkbelevingsonderzoek

Dit profiel geeft een beeld van de verschillende aspecten die kunnen bijdragen aan stress.

In het rapport worden jouw scores vergeleken met een referentiegroep. Met behulp van een vragenlijst worden verschillende aspecten van je werk in kaart gebracht. Werkbeleving geeft ook inzicht in werkstress en de mogelijke invloed van veranderingen in de organisatie. Soms heeft dat te maken met toegenomen verwachtingen van de werkgever. In combinatie met zelfsturende teams en ‘Het Nieuwe Werken’ neemt werkstress steeds vaker toe, terwijl de coping strategie van medewerkers niet helpt om deze te verminderen.