Niets is echt werken, tenzij je liever iets anders zou doen.

Oprah Winfrey

Werkondernemend gedrag analyse

De analyse werkondernemend gedrag faciliteert professionals en organisaties in de ontwikkeling van werkondernemerschap. De analyseresultaten vergroten het werkondernemend zelfbewustzijn en zetten aan tot gerichtere zelfregie. Zo worden resultaten in het heden en de toekomst een gevolg van gemaakte keuzes in plaats van een gevolg van omstandigheden.

Werkondernemerschapsscan

Bij werkondernemerschap gaat het om het doelgericht verbinden van denken en doen. Als werkondernemer ben je in staat om te reflecteren op je eigen gedrag om vervolgens proactief acties op te starten waarmee je de gewenste resultaten bereikt. Dat realiseren van doelstellingen vraagt om een succesvolle invulling van een vijftal Q's. Elke Q levert op haar manier een unieke bijdrage aan jouw persoonlijke en professionele groei. De werkondernemerschapsscan helpt je ontdekken hoe jij vanuit werkondernemend gedrag een nog grotere bijdrage kunt leveren aan team- en organisatiedoelen op een manier die bij jou past.

Persoonlijke nabespreking

Boek nu je persoonlijke nabespreking. Dat kan online, op één van onze locaties of op een door jou gekozen locatie. De investering bedraagt € 397,00. Dit bedrag is exclusief BTW inclusief digitaal beschikbaar gesteld naslagmateriaal.

Losse rapportage

Voor een losse rapportage bedraagt de investering € 152,50.